Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu valis juhiks Urmas Pirki

Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava meetme 4.1. “Rannapiirkondade säästev areng” käivitamiseks moodustatud mittetulundusühing Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu pidas oma järjekordse üldkoosoleku, millel otsustas kinnitada palgaliseks juhatuse liikmeks senise Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimehe Urmas Pirki.

Samuti kuulati tegevjuhtide kandidaatide visioone tegevuspiirkonna strateegia ja tegevuskava koostamisest ja MTÜ osast tegevuses. Mõningaid parandusi tehti põhikirja ning võeti avalduste alusel vastu uusi liikmeid.

MTÜ on moodustatud meetme 4.1. raames antavate toetuste rakendamiseks Peipsi järve kalanduspiirkonnas. Viie aasta jooksul toetatakse erinevaid kalanduspiirkonnaga seotud tegevusi ca 65 milj krooniga, sellest investeeringuid ligikaudu 60 milj krooni.

Peipsi järve kalanduspiirkond hõlmab 21 omavalitsuse territooriume Põlvamaal, Tartumaal, Jõgevamaal ja Ida-Virumaal. MTÜ-s peab olema vähemalt 20 protsenti piirkonna kalandusettevõtjatest ja viis omavalitsust. Piirkonnas töötab juuni lõpu seisuga üle 120 kalandusettevõtja.

Järgmine üldkoosolek otsustati kokku kutsuda  Jõgevamaal Kasepää rahvamajas 24. juulil algusega kell 11.

ENE ILVES

blog comments powered by Disqus