Peipsi kalandusettevõtjad käisid Hispaanias õppereisil

Möödunud nädalal saabusid Peipsi piirkonna kalandusettevõtjad tagasi Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu  korraldatud õppereisilt Hispaaniasse Galicia piirkonda, kus tutvuti kala püüdmise ja turustamise, sadamate haldamise korraldamise ja kalandusspetsialistide koolitamisega. Kolmekümne seitsme liikmelise delegatsiooni võttis vastu Galicia regiooni kalandusministeeriumi sekretariaat.

Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimehe Urmas Pirgi sõnul valiti Galicia õppereisi sihtkohaks seetõttu, et selles regioonis püütakse välja seitsekümmend protsenti kogu Hispaania kalast, kusjuures Hispaania ise püüab välja 45 protsenti kogu Euroopa kalakogusest.

“Eriliti huvitava elamuse saime Virgo linnas toimunud kalaoksjonil.  30-hektarilisel territooriumil müüdava kauba valik oli tõeliselt kirju, ulatudes molluskitest haideni. Oksjonit peetakse iga päeva ja seal müüakse värske kaup maha kolme hommikutunniga. Mageveekalu pakutakse seal siiski väga vähe. Vigo oksjon on maailmas Tokyo ja Amsterdami järel suuruselt kolmas.

 Tutvusime ka kohaliku oksjoni tööga Lira linnas, kus saab mereande osta nii kohapeal kui ka interneti teel,” rääkis Pirk.

Kalandusettevõtjad külastasid ka nii  Vigo kui Lira sadamat. “Vestluses hispaanlastega selgus, et  sadamad toimivad neil ühistupõhiselt, kusjuures erasadamaid pole. Palju olulist infot kalanduse ja sellele lähedaste alade spetsialistide koolitamisest saime riiklikust merekoolist, milles õpetatakse väga mitmeid erialasid. Õppetöö ja majutus ühiselamus on tasuta. Kooli võetakse vastu õpilasi kõikidest Euroopa Liidu riikidest, sealhulgas ka Eestist. Õppekeel on hispaania keel,” rääkis Urmas Pirk.

“Galicia piirkonnas pannakse võrdlemisi palju rõhku ka turismile ning krabikorjajate ühistute tegevusele. See aitab kindlustada tööga ka naisi, kellel  on otseselt kalanduses töötamise võimalusi vähe. Üldse saime kogu reisi vältel rohkesti kogemusi ja ideid, mida kindlasti ka Pepsi piirkonna ettevõtjad oma tegevuses rakendavad,” kinnitas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus