Pauastvere piirkonna ettevõtted tahavad koos vallavalitsusega infrastruktuuri parandada

Selles piirkonnas asuvad TK Team Eesti,  masinate ja seadmete tagavaraosade jae- ja hulgimüügifirma Moduaator, mitmed põllumajandusettevõtted nagu Mällikvere PÜ,  Võhmanõmme PÜ, Rõstla Sigala, Ivakene, siis veel OÜ Pinnu, TEET-AK, Eltas Auto ning Alexela kohvik ja bensiinijaam, samuti mitmed rentnikud.

“Teisipäeval käisime enamiku ettevõtteid läbi ja täpsustasime ettevõtjate vajadusi. Järgmise sammuna tellime ehitusprojekti,” rääkis Põltsamaa valla arendusnõunik Pille Kams.

Ideest teostuseni pikk tee

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul on aga ideest kuni selle teostumiseni vaja läbi käia väga pikk tee.

Ligi 1,7 km pikkune kruusatee on praegu halvas olukorras. Suureks probleemiks on väljasõit Tallinna-Tartu maanteele. Praegu on ettevõtjad sunnitud oma suurekabariidiliste ja aeglaste põllumajandusmasinatega sõitma väga tiheda liiklusega Tallinna-Tartu maanteele.  Kui tee saab asfaltkatte, siis need masinad enam suurele maanteele ei sõida.

“Sel nn töökoja-teel on juba praegu küllalt suur liikluskoormus, mis pärast tee asfalteerimist suureneb tõenäoliselt veelgi,” märkis Pille Kams.

Probleemile otsiti lahendusi 16. jaanuaril  toimunud ettevõtjate ja vallavalitsuse ümarlaual.  Seal selgus ka, et kui piirkonna valuküsimustele  leitakse lahendused, siis sooviksid paljud ettevõtjad oma tegevust laiendada.

Vaja ka jalakäijate teed ja tänavavalgustust

“Pärast ehitusprojekti valmimist on meil  võimalik taotleda raha ELi struktuurifondidest. Projekti omafinantseeringu kataksid ühiselt  vallavalitsus ning ettevõtjad,” lisas Kams. 

Samas lahendatakse, mitte küll kogu tee ulatuses, vaid ainult teatud kohtades, tänavavalgustuse probleemid.

“Me tahame, et ka Lustiverre mineval riigiteel oleks mõningates kohtades tänavavalgustus. Vaja on ehitada ka jalakäijate tee,” teatas valla arendusnõunik. Samuti vajab laiendamist teele sissesõit.

Ühise vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamisega tahetakse lahendada piirkonna ettevõtete   kanalisatsiooniprobleemid. Praegu on osadel  ettevõtetel  kogumiskaevud ja osadel kanalisatsioon.

Piirkonna elanike jaoks on kavas rajada töökoja tee äärde jäätmejaam.

Ka tahavad antud paikkonna ettevõtted saada praegusest paremat internetiühendust.

Peale ülaltoodud ettevõtluspiirkonna on valla  äriühingud tihedamini koondunud veel Adavere ja Kamari alevikku ning Esku, Lustivere, Võisiku, Võhmanõmme ja Väike- Kamari külla.

Põltsamaa vallas asub 13 protsenti Jõgevamaa äriühingutest ning 9 protsenti füüsilisest isikust ettevõtjatest (FIE). Üldse on vallas 61 äriühingut ja 181 FIEt.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus