Parlament küsib riigikohtult arvamust euroraha kohta

Täpsemalt peaks riigikohus eelnõu kohaselt andma seisukoha, «kas Eesti Vabariigi põhiseaduse § 111 saab koostoimes Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadusega tõlgendada selliselt, et Eesti Pank säilitab majandus- ja rahaliidu täieõiguslikuks liikmeks olemise tingimustes Eesti krooni emiteerimise õiguse». Nagu osutati põhiseaduskomisjonis, on Euroopa Keskpank avaldanud oma raportites väidetavalt kahtlust, et Eesti Pank võib Eesti põhiseadusest tulenevalt säilitada Eesti krooni emiteerimise õiguse ka majandus- ja rahaliidu täieõigusliku liikmena. Majandus- ja Rahaliidu täieõigusliku liikmelisuse tingimustes kaob käibelt Eesti kroon ning Eesti Pank hakkab osalema eurode ringluse korraldamises vastavalt Eesti kohustustele Euroopa Liidu ees. Eesti põhiseaduse järgi on Eesti raha emissiooni ainuõigus Eesti Pangal. Põhiseaduse täiendamise seaduse ütleb omakorda, et Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus