Parimad saksakeelsed uurimistööd kaante vahel

Uurimuse teemast olid väga vaimustatud sakslased, täpsemalt Saksamaal Lüneburgis asuv Ida-Preisi muuseum, kes tegi ettepaneku paremad tööd välja valida ja trükis avaldada, et need jõuaksid ka laiema lugejaskonnani.

Sakslased aitasid nõu ja jõuga kaasa nii kogumiku valmimisel kui ka väljaandmisel. Nemad olid kogu projekti sponsoriteks.

Jõgevamaalt osales olümpiaadil 2 õpilast: Külli Zimmermann Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist (õp. Katrin Juht) ja Taavi Tilk Jõgeva Ühisgümnaasiumist. Külli Zimmermann kirjutas teemal ,,Kuremaa mõis ja Oettingenid?, kus käsitles mõisa ajalugu ning Oettingenide suguvõsa elu ja tegevust.

Taavi Tilk uuris lähemalt Alexander ja Helene von Oettingeni 4. lapse Georg Philippi elu ja tööd. Georg õppis ja töötas Tartu ülikoolis, 1868 valiti ta Tartu Ülikooli rektoriks, samal aastal avas Tartus silmakliiniku ja aastast 1878 oli ta 13 aastat Tartu linnapea. Oettingenid hindasid head haridust, nende suguvõsast võrsus mitmeid kõrgesti haritud ja tuntud tegelasi.

Õpilasolümpiaadid pakuvad õpilastele võimaluse oma võimeid proovile panna ja võrrelda oma keeleoskust eakaaslaste omaga. Õpetajatele annab aga niisugune üritus ja selleks ettevalmistus võimaluse saksa keele huvilisega individuaalselt ja põhjalikumalt tegelda, saksa keele õppimist enam motiveerida ja vaimustust oma aine vastu süvendada.

Kõnealune kogumik on ka heaks näitlikuks abimaterjaliks õpilasolümpiaadiks valmistumisel.

Oktoobris kutsusid projekti eestvedajad Maris Saagpakk Tallinna Pedagoogikaülikoolist ja Jaanika Kärk Tallinna Rocca al Mare koolist noored autorid ja nende juhendajad Tallinna Pedagoogikaülikooli vastvalminud kogumiku pidulikule esitlusele.

Kõigepealt korraldati aga õpetajatele vestlusring, kus arutati, mis on senini olümpiaadi korraldamisel õnnestunud ja mida peaks edaspidi teisiti tegema.

Pidulik kogumiku esitlus toimus ülikooli kohvikus, kuhu oli peale õpilaste ja nende juhendajate kutsutud veel hulgaliselt külalisi, kes kogumiku valmimisel ja väljaandmisel kaasa olid aidanud.

Käesoleva õppeaasta vabariikliku saksa keele olümpiaadi teemaks on ,,Üks saksakeelses kultuuriruumis tegutsenud/tegutsev eestlane/Eestimaalt pärit venelane.? Teema on huvitav ja valikuvõimalus suur. Soovin noortele saksa keele huvilistele julget pealehakkamist!

URVE SAKARIAS,
Jõgeva Ühisgümnaasiumi saksa keele õpetaja

blog comments powered by Disqus