Palamuse uue vallamaja ehitamine otsustati kiirustades

Meie jaoks jäi vallamaja ehitamise eesmärk ideeliselt ebaselgeks. Võib-olla olime vähem informeeritud, kui asjaga rohkem kursis olnud. Veel tekitas muret ehituse rahastamise skeem.

Palamuse vallavolikogu kinnitatud arengukavasse oli kirjutatud ehituse omaosalus ja projektid. Kui tahetakse ehitada ainult vallamaja kui kontorit või bürood, kus puudub avaliku teenuse osutamise võimalus, siis projektidest sinna raha saada on üsna vähe tõenäoline.

Palamuse valla sotsiaaldemokraatide nägemus on, et vallamaja ainult vallamajana on üks asi, vallamaja kui mitmefunktsiooniline ehitis, mis annaks ka vallaelanikele täiendava kasutamise võimaluse, hoopis midagi muud.

Vallamajale laiem kasutusotstarve

Meie oleksime pigem tahtnud ajada asju nii, et vallamajja tulnuks veel teisigi funktsioone. Ehk ehitame küll vallamaja, kuid püüame talle laiema kasutusotstarbe leida. Selle kaudu oleks olnud võimalik otsida projekte ning rahamuresid ka kergendada. Nüüd on see rong läinud. Projekte ei olnud võimalik kusagilt saada, majandus kukkus palju järsemalt ja kiiremini, kui me oskasime ette näha.

Püüdsime algul rõhutada, et kas on kõige õigem hakata ehitama vallamaja, kui teame, et valdade üldine seis on küllalt habras ja kõikvõimalikud liitumis- ja võimekusküsimused võivad üles kerkida. Otsustajad ei pidanud seda piisavaks argumendiks.

Kui inimesed omavahel kokku said, räägiti sellestki, et mis vallas uudist. Näe, hakkavad vallamaja ehitama. Kuulsime pigem arusaamatust väljendavaid märke, et milleks ja kuidas ning kas see pole liiga kallis. Mõtlesime siis, et küllap oleme liiga enesekesksed, küsiks natuke laiemalt, et mida teised arvavad. Leppisime kokku, et uurime pisut inimeste arvamusi. Me ei korraldanud esinduslikku ülevallalist callupit. Jagasime küsitluslehed oma erakonna liikmete ja sõprade vahel ära ja saime vastuseid väga erinevatest valla  piirkondadest. Vallamaja ehitamise vastu kogunes nädala ajaga üle 200 allkirja.

Need allkirjad andsime vallavolikogule üle. Küsisime, kuidas toimub uue vallamaja ehituse rahastamise korraldamine. Kahjuks ei võetud seda 200 allkirjaga pöördumist üldse tõsiselt, volikogu seda küsimust ei arutanud ja ametlikult pole üldse vastatud. Volikogus toimunud arutelul pigem öeldi meile, et kus te varem olite ja 200 inimese arvamus visati sisuliselt prügikasti.

Laen võib väga kalliks minna

Vaatame protsessi pealt jätkuvalt mureliku moega. Puudu on jäänud vallarahvaga nõupidamisest, arutlemisest, argumenteeritud väidete väljatoomisest ja dialoogist.

Volikogu on suure kiirustamisega 2009. aasta eelarve vastu võtnud, sellesse on planeeritud seitsme miljoni krooni suurune laen vallamaja ehitamiseks. Arengukava järgi pidi maja ehitamiseks kuluma 15 miljonit krooni. Nii et seitsme miljoniga ei tule välja, hoolimata sellest, et ehituse hinnad on langenud. Paar miljonit on kindlasti veel vaja. Vallal on ka praegu ca 9 milj. kroonine laenukohustus. Uue vallamaja ehituse rahastamise skeemist pole seni olnud võimalik konkreetselt rääkida. Küllap on osa asju endiselt ebaselged  vallamaja ehitamise ideoloogidel endilgi. Kuid avalikkus tahaks sellest kindlasti täpsemalt teada.

Eesrindlikumad omavalitsused üle riigi otsivad praegu võimalusi, et tagada kaasrahastamine Euroopa Liidu projektide käivitamiseks. Kui keskmiseks omafinantseerimiseks lugeda 10-15 protsenti, oleks Palamuse vallal võimalik käivitada 7 milj omaosalusega ca 70 milj krooni maksev projekt, millega oleks saanud lahendada probleemid.

sotsiaalvaldkonnas, hariduses, soojamajanduses jne. Peagi ametist lahkuval volikogul on vastutustundetu selliseid otsuseid teha olukorras, kus majanduskriis on süvenemas ja riik tervikuna otsib meeleheitlikult võimalusi, kuidas hättasattunuid aidata.

Me ei tea, mis tingimustel vald laenu saab, kui suured tulevad tagasimaksmisel intressimäärad. Kindel on see, et laenu tagasimaksmiseks tuleb kõigil vallaelanikel tulevastel aastatel piltlikult väljendudes püksirihma tugevasti kokku tõmmata.

On räägitud, et praegu on väga soodne aeg ehitamiseks, sest ehituse hinnad on madalad. Kuid laenusaamise tingimused on karmistunud. Võtta nii suur laenukohustus ainult büroohoone ehitamiseks ei saa kuidagi pidada valla arendamisele pühendatud investeeringuks.

Kui see maja ka läbi raskuste valmis saab, on vallal laenukohustused kümmekonnaks aastaks, mis paneb omamoodi pitseri kogu valla arengule. Seetõttu on pärsitud teised tegevused, kogu majandusolukord on praegu kehv.

Mis siis pärast uue vallamaja valmissaamist paremaks läheb, peale selle, et vallaametnikud saavad moodsad tööruumid? Ma ei usu, et ühtegi projekti oleks võimalik käivitada, öeldes, et vald tegi tohutu investeeringu, ehitades vallamaja, aidake meid veel! Ei usu, et uus vallamaja muudaks valla elanikele osutatavate teenuste kvaliteeti. Väga moodsates ruumides toetust või abi taotlemas käia pole just kuigi mugav. Ma näen pigem selles konflikti. Meil on praegu väga raske aeg, eriti kaugkütet tarbivatel korrusmajade elanikel, sest soojaarved on lakke hüpanud. Ega me veel ei tea, kui tõsiseks asi läheb.

Kas vallamaja otstarvet on võimalik muuta, et saaks sinna näiteks perearstid paigutada või vajadusel ka näiteks ühe lasteaiarühma? Ainulaadse ehitusliku lahendusega maja funktsioone on ilmselt küllalt raske muuta.

Me ei taha vallale halba ega tekitada isiklikke lisapingeid ja surveid. Paraku on meil olnud teistsugune nägemus vallamajast. Nüüd, kus vallamaja ehitatakse n-ö nurga taha, ei võida sellest kogu vallakeskuse väljanägemine. Kaupluse ümbrus on endiselt räämas ja pime, kuid uus vallamaja särab uhkes üksinduses põllul.

iii

URMAS PAJU, Palamuse valla kodanik, SDE Palamuse osakonna esimees

blog comments powered by Disqus