Palamuse muuseumis on näitus mullu toodud tulmetest

Möödunud aastal sai Palamuse Oskar Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum rikkamaks 146 kingitud museaali võrra, millele lisandus veel suur hulk Palamuse koolist saadud õpikuid. Annetajaid on olnud Eesti erinevatest paikadest, üksikannetajaid oli 23 ning asutusi 6.

Muuseumi varahoidja Reele Kuuse tutvustas inimeste annetustest koostatud tulmenäitust. Tulme on ese, foto, dokument jm, kui see jõuab muuseumi. Pärast dokumenteerimist saab sellest museaal. Näitus on üsna omalaadne, sest sellel puudub ühtne teema, kuna muuseumile toodu on erinevatest valdkondadest. Muuseumi teadur Tiina Kivits kinnitas, et kõik, mis muuseumi kogudesse sobib, ei peagi olema alati vana. “Ka tänane päev on kord ajalugu. Paljud esemed on paigutatud juba püsiekspositsiooni, mistõttu kõik toodu näitusel ei kajastu,”lausus ta.

Muuseumi töötajad on ka ise käinud kogumistööl, mille tulemusena on visuaalsele materjalile lisandunud ka eakamate inimeste mälestusi helilindil.

Palamuse muuseumi külastas möödunud aastal 17 063 inimest, neist 499 olid välisturistid.

(VOOREMAA)

blog comments powered by Disqus