Palamuse muuseumikompleksis algavad ehitustööd

Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi senises hoones ehk nn Tootsi koolimajas lähevad peatselt lahti rekonstrueerimistööd. Algab ka vana hoone kõrvale uue külastuskeskuse rajamine. Mõlemat tööd hakkab tegema OÜ KRC Ehitus, kel Palamusel üks objekt – paljukõneldud uus lasteaiahoone – juba teoksil.


Kihelkonnakoolimuuseumi vana hoone koliti teatavasti tühjaks veebruaris ning projekteerimis- ja ehitushange oli plaanis välja kuulutada juba enne seda, ent siis ilmnes ootamatu takistus: selgus, et vana kihelkonnakoolihoone rekonstrueerimisprojektile antud muinsuskaitse kooskõlastus on aegunud ning tuleb asuda uut taotlema. Rekonstrueerimisprojekt oli valminud nimelt 2010. aastal, kooskõlastus kehtis aga vaid viis aastat.

“Kahjuks ei osanud ma sellisele detailile õigel ajal tähelepanu pöörata,” tõdes kihelkonnakoolimuuseumi direktor Arne Tegelmann.

Et muinsuskaitse nõukogus olid vahepeal inimesed vahetunud ja vastavalt sellele ka arusaamad, tuli enne kooskõlastuse saamist mõned asjad uuesti selgeks vaielda. Üks põhiteemasid oli see, kas Lutsu kooliajal olid koolimaja seinad krohvitud või mitte.

Ka siis, kui kooskõlastus käes, ei hakanud asjad veel sujuma, sest esimene rekonstrueerimis- ja ehitushange tuli tunnistada nurjunuks. Esitati küll kaks pakkumist, ent üks ei sobinud hinna poolest ja teine pakkuja ei vastanud esitatud tingimustele. Pärast tingimuste pisut leebemaks kohandamist välja kuulutatud teine hange andis aga positiivse tulemuse: nelja osalenud firma hulgast valiti välja soodsaima pakkumise teinud KRC Ehitus.

Leping muuseumi ja nimetatud firma vahel allkirjastati möödunud nädala lõpus. Tuleval nädalal saab teoks esimene kokkusaamine ehitaja ja tellija esindajate vahel. Ehitusajal on lisaks ehitusjärelevalve teostajale ja muinsuskaitse järelevalvajale ametis muuseumi poolne ehitusjuht ning rahastusprojekti administraator. Ka nende leidmiseks viidi läbi hange.

“Selliseid abilisi on meil tõesti vaja, sest meie, muuseumitöötajad, oleme siiski sisutöö tegijad. Spetsialistist ehitusjuht on pädevam ehitajatega suhtlema, sest teab, mida üldse teha saab ja mida mitte. Ning administraator hoolitseb selle eest, et kõik dokumendid oleksid korrektselt vormistatud ja aruanded õigel ajal esitatud,” ütles Arne Tegelmann.

EAS toetab

Vana maja rekonstrueerimine, uue hoone ehitamine ning teede ja haljastuse rajamine lähevad maksma umbes 1,3 miljonit eurot (sellele lisandub käibemaks). Suurem osa sellest summast saadakse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi alusel Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetuse vahendajaks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Muuseumi uuendamise projekti kaasrahastajaks on kultuuriministeerium. Neilt tuleb raha tegevusteks, mis EAS-i seisukohalt abikõlbulikud pole.

Vana muuseumi rekonstrueerimis- ja uue külastuskeskuse ehitustööd peavad Arne Tegelmanni sõnul tehtud olema tuleva aasta 26. juuliks.

“Ehituse lõpufaasis saame hakata juba hoonet sisustama ja ekspositsiooni paigaldama. Kui algselt oli uuenenud muuseum plaanis avada juba tuleva aasta 21. juunil, siis nüüd loodame selle avada tuleva aasta septembris. Kooliaasta esimestel kuudel käivad õpilased veel aktiivselt ekskursioonidel ja tore oleks neile siis ka meie muuseumis elamusi pakkuda,” sõnas Arne Tegelmann.

OÜ KRC Ehitus juhataja Siim Kroodo ütles, et nende firma otsustas Palamuse muuseumikompleksi ehitustööde riigihankel osaleda peamiselt seetõttu, et uut lasteaeda nad Palamusel juba ehitavad.

“Juhtimiskulude seisukohalt vaadatuna on meie jaoks kindlasti kasulikum, kui ehitusobjektid ei paikne üksteisest väga kaugel.,” ütles Kroodo. “Hinnavõit saavutatakse reeglina ehitusplatside üld- ja korralduskulude pealt. Ka alltöövõtjad suudavad pakkuda paremaid hindu, kui samas piirkonnas on võimalik suuremas mahus ehitada. See omakorda võimaldas meil tellijale natuke soodsamat hinda pakkuda.”

KRC Ehitus alustab Kroodo sõnul enam-vähem korraga vana kihelkonnakoolihoone rekonstrueerimist ning uue multifunktsionaalse ja arhitektuurselt huvitava külastuskeskuse rajamist. Mõlemad tööd kujutavad endast firmale huvitavat väljakutset.

“Meie ettevõte on suhteliselt noor, kuid meie meeskonnas on kogemustega muinsuskaitse litsentsi omavad insenerid. Viimati lõpetasime näiteks Eesti kirjandusmuuseumi hoone restaureerimistööd Tartu linnas,” sõnas Siim Kroodo.

Muuseumi ehitusplatsil lüüakse kopp maasse ilmselt lähinädalatel. Ettevalmistused selleks juba käivad. Ehitustööde graafik on Kroodo sõnul tihe ning töödega tuleb alustada tempokalt.

“Üritame töid planeerida ja korraldada selliselt, et külma aja saabumine meile väga suuri takistusi ei tooks,” kinnitas Kroodo.

Klassituba kohvris

Tulevikus hakkavad muuseumi ekspositsioon, töötajate tööruumid ja fond paiknema uues külastuskeskuses, vana kihelkonnakooli hoonet hakatakse aga näitama sellisel kujul, nagu see Oskar Lutsu kooliajal oli. Uude külastuskeskusesse tulevad ka õppeklassid ja kohvik. Uue külastuskeskuse ekspositsioon hakkab kõnelema eesti kooliajaloost rõhuga kihelkonnakoolidel, kirjanik Oskar Lutsust ja tema filmimehest vennast Theodor Lutsust, Oskar Lutsu “Kevade” tegelaste prototüüpidest jms.

“Lähiajal kuulutamegi välja ekspositsiooni loomise hanke, samuti sisustuse ja multimeediavahendite, turunduse ning territooriumi korrashoidmiseks vajaliku tehnika hanke,” ütles Arne Tegelmann.

Küsisin, kas poleks mõistlik olnud muuseumi tühjaks kolimisega oodata. Nii oleks muuseum saanud veel enam-vähem terve tänavuse turismihooaja külastajaid teenindada. Arne Tegelmanni sõnul on see siiski n-ö tagantjärele tarkus. Ehituse alguseks tuli valmis olla, sest paari-kolme päevaga poleks kolimistööd kuidagi tehtud saanud. Ehkki muuseumimaja on tühi ja muuseumitöötajad tegutsemas asenduspindadel, on külastajaid vähesel määral vastu võetud ka sel suvel. Mitmeid muuseumiprogramme saab ju läbi viia  õues. Seal saab tutvuda näiteks Palamuse loodus- ja kultuurilooga, kihelkonnakooli aegse Palamuse hoonestusega ning korraldada nn Kiire jooksu. Nn üleminekuajaks koostati ka päris uus programm, mis kannab nime “Palamuse filmiradadel”. Programmi “Klassituba kohvris” raames on võimalus muuseumitöötaja ka enda juurde nn vana aja koolitundi pidama kutsuda.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus