Palamuse kogudusele hakatakse uut õpetajat valima

Palamuse luterlikul kogudusel on lootust taas oma õpetaja saada. Möödunud aastal vabaks jäänud kohale soovivad kandideerida vikaarõpetajad Jüri Pallo ja Jaanus Klaas. Novembris peavad mõlemad Palamuse koguduse ees proovijutluse.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Palamuse kogudus jäi õpetajata möödunud aastal, kui 2000. aastast ametis olnud Jaan Nuga Harju-Jaani kogudust teenima asus. Pärast tema lahkumist määrati Palamuse koguduse hooldajaõpetajaks toonane EELK Tartu praostkonna praost ja praegune EELK piiskop Joel Luhamets. Jumalateenistusi on Palamuse kirikus viimase aasta jooksul pidamas käinud põhiliselt Laiuse koguduse õpetaja Georg Glaase, aga ka teised vaimulikud.

Palamuse koguduse juhatuse esimehe Arne Tegelmanni sõnul otsustasid juhatus ja hooldusõpetaja pärast Jaan Nuga lahkumist, et õpetaja kohta ei kuulutata enne vakantseks, kui on teada, et sinna ka kandideerijaid leidub. Tänavu suvel oldi selles juba kindlad ning algatatigi uue õpetaja valimise protsessi.

6. juunil kutsuti kokku koguduse nõukogu koosolek, millel osales ka Tartu praostkonna praost Ants Tooming. Pärast koosolekut esitas kogudus peapiiskopile palve kuulutada Palamuse õpetaja koht vakantseks. Tähtajaks, st 1. oktoobriks laekusid sooviavaldused Jüri Pallolt ja Jaanus Klaasilt. Oma üleeilses kirjas andis EELK peapiiskop Urmas Viilma kogudusele teada, et mõlemad on sobivad kandideerima.

Jüri Pallo on olnud seotud Vastseliina ja Kanepi kogudusega, kõige pikemalt on ta aga teeninud Los Angelese eesti kogudust ning olnud EELK USA Esimese praostkonna abipraost. Jaanus Klaas on olnud muu hulgas kaplan Viru vanglas.

Jaanus Klaas peab Palamuse kirikus proovijutluse 1. novembril, Jüri Pallo 8. novembril. Mõlemal nimetatud päeval algab jumalateenistus kell 11. Kaetud on armulaud ning teenistusele järgneb vestlusring, kus on võimalik õpetajakandidaadile küsimusi esitada. Pärast 8. novembri vestlusringi peetakse praosti eesistumisel ja koguduse nõukogu liikmete osalusel maha ka valimiskoosolek.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus