Pala vallavolikogu toetas omavalitsuse liitumist Tartumaaga

Neljapäeval otsustas Pala vallavolikogu häältega kaheksa poolt ja üks vastu ühineda Tartu maakonnaga.


Kohalikud elanikud põhjendavad vajadust administratiivse muutuse järele ajalooliste traditsioonidega ning Tartu kujunemisega paikkonna rahva tõmbekeskuseks, millele on suuresti kaasa aidanud parem ühistranspordiühendus võrreldes praeguse maakonnakeskuse Jõgevaga.

Enne otsuse vastuvõtmist käsitles teemat Pala vallavolikogu esimees Ene Toom, arvamust avaldasid volikogu liikmed Malle Weinrauch, Raivo Vadi ja vallavanem Jozsef Weinrauch. “Põhiliselt  arvestasime Pala elanike ammust tahet pöörduda tagasi oma ajaloolisse paika –Tartu maakonda. Vastavalt seadusele, pöördume järgnevalt valitsuse poole palvega see otsus kinnitada,” ütles vallavanem Jozsef Weinrauch. 

Vald rahvaküsitlust ei tee

Ta märkis, et rahvaküsitluse korraldamist teise maakonnaga liitumise osas seadused ette ei näe. 

“Kodavere kihelkond on ammustest aegadest kuulunud Tartumaa koosseisu. Usutavasti tuleb Tartumaaga liitumine kasuks ka põhjusel, et selle keskus Tartu on Eestis Tallinna järel tähtsuselt teine linn. Samas tuleks mõelda sellele, kuidas Pala valla võimalik lahkumine Jõgevamaa koosseisust Jõgevamaa käekäigule tervikuna mõjub,” tõdes pensionär Sulev Ottson, kes oli esimene Pala vallavanem taasiseseisvunud Eestis.

“Paljud Pala valla elanikud suhtuvad põhimõtteliselt tolerantselt Jõgeva maakonda ja elavad kaasa selle käekäigule. Paraku on tekkinud aga olukord, kus Tartuga on parem transpordiühendus ja see linn on kujunenud meie kandi inimestele tõmbekeskuseks.

Et Pala vald astus välja Jõgemaa Omavalitsuste Liidust, võib liitumine selle protsessi jätkuna tunduda. Tegelikult see nii pole, sest ühinemistuli Tartumaaga on tuha all hõõgunud aastakümneid,” lausus Pala vallavolikogu liige ja Anna Haava nimelise Pala Kooli direktor Malle Weinrauch.

“Mõistagi sõltub asjade edasine käekäik valitsuse reageeringust Pala vallavolikogu otsusele ning haldusreformi terviklikust läbiviimisest, kui seda teha otsustatakse,” lisas ta. 

Pala lõi pretsedendi

Tartu vallavanem ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Aivar Soop oli Pala vallavolikogu istungil Vooremaa Geopargi projekti tutvustamas. Ta osales aga ka Tartumaaga liitumist käsitleval arutelul.

“Pala valla kuulumine ühe või teise maakonna koosseisu sõltub eelkõige kohaliku kogukonna tahtest. Kui Tartumaaga liitumise protess lõpuni jõuab ja Pala vald Tartumaa Omavalitsuste Liitu astuda soovib, peaks  meelestatus uue liikme vastuvõtmise suhtes positiivne olema,” ütles Soop. Tema sõnul peaks Pala valla liitumissoov Tartumaaga olema esimene pretsedent Eestis, kus omavalitsus soovib ühe maakonna koosseisust teise minna.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev ütles, et peab oluliseks Jõgevamaa püsimist ühtse tervikuna. “Pala vallas on liitumise põhjuseks toodud tihedad sidemed Tartumaaga. Need on olemas mitmel Jõgevamaa omavalitsusel, mis ei pea tähendama aga veel maakonna piiride muutmist ja liitumist naabermaakonnaga. Nüüd on Pala vallavolikogu oma otsuse teinud ja valitsus analüüsib seda, võtab oma seisukoha. Valitsusel on õigus korraldada vallaelanike arvamuse väljaselgitamiseks rahvaküsitlus.

Küll aga pean mõistlikuks protsessiks haldusreformiga edasiminekut ja omavalitsuste ühinemist selle ümberkorralduse käigus. Mõistagi võib tekkida maakonnapiiride muutumisi, kui peaksid liituma erinevatesse maakondadesse kuuluvad omavalitsused,” lausus Svjatõšev. Tartumaa maavanem Reno Laidre lausus, et Pala valla liitumissoov ei tule üllatusena. “Et Pala kanti tõmbab Tartu suunas, sai selgeks juba siis, kui regionaalminister Siim Kiisler tõmbekeskuste kaarti koostas. Lisaks tõmbele on olemas ka juba täiesti reaalne toimiv koostöö. Pala vald osaleb koos Alatskivi ja Kallastega regionaalsel hariduse ümarlaual ning kuulub Peipsiveere hooldusravikeskuse omanike hulka. Usun, et haldusjaotus ja -korraldus peaksidki olema inimeste teenistuses, mitte vastupidi.”

Laidre näeb hea meelega, et Peipsi äärde tekiks tugev ja võimekas kohalik omavalitsus, mis suudab toetada väärt töökohtade loomist ning pakkuda heal tasemel avalikke teenuseid. “Väike kogukond võib korraldada toredaid taidlus-, rahvaspordi-, ja heakorraüritusi, aga arengutõuke andmiseks majandusele on vaja suuremat ressurssi ja rohkemate inimeste ajupotentsiaali.”

Laidre märkis, et Pala valda, peamiselt Kodavere, Ranna ja Sääritsa piirkonda külastab ta kolm-neli korda aastas vaba aja veetmise eesmärgil. “Tegemist on asjaliku kogukonnaga, kes mõtleb tõsiselt tulevikule ja arengule.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus