Pala vallavolikogu otsib sundliitmise vastu kohtust abi

Neljapäevasel istungil otsustas Pala vallavolikogu ühehäälselt vaidlustada riigi kavatsuse omavalitsuse sundühendamisest Kallaste linna, Alatskivi, Peipsiääre ja Vara vallaga.


Tartu halduskohtule esitatakse kaebus, milles taotletakse tühistada tervikuna valitsuses tänavu 26. juunil vastu võetud määrus Alatkivi valla, Kallaste linna, Pala, Peipsiääre ja Vara valla ühendamiseks Peipsiääre vallaks.

Pala vallavolikogu liige Malle Weinrauch märkis istungi algul, et vastuseismine omavalitsuse sundliitmisele on kestnud peaaegu aasta, mistõttu on oluline selle protsessiga lõpuni minna, rakendades kõiki seaduses leiduvaid võimalusi. “Peame avalikkusele näitama, et oleme oma seisukohtadele kindlad ja kasutama ära ka nii-öelda viimased õlekõrred. Pealegi lähtub volikogu valla iseseisvana jätkamist soovides rahvaküsitluse tulemustest,” lisas ta.

“Meie valla kuulumisel suure omavalitsuse koosseisu tekib reaalne oht senise arengu pidurdamiseks, seni saavutatu hääbumiseks. Haldusreformi läbiviimisel tuleks arvestada paikkondade iseärasuste ja erinevustega. Mõned piirkonnad vajavad ka riigi toetust,” avaldas Malle Weinrauch arvamust.

Ta leiab, et normaalsem lahendus oleks seegi, kui ühinemise tulemusena kustutatakse Alatskivi valla ja Kallaste linna võlad. “Praegu tuleks aga pärast sundliitmist hakata maksma teiste omavalitsuste võlgu ja siis alles selguks, kas jätkub raha Pala kandi elu korraldamiseks ja arendamiseks. Võib prognoosida, et nelja-viie aasta jooksul ei saa me kodukanti ainsatki investeeringut. Mis meist nii saab,” küsis Weinrauch.

“Olulised pole mitte ainult investeeringud, vaid ka olemasoleva säilitamine,” lausus Pala vallavolikogu aseesimees Monika Nõmm.

Pala vallavanem Jozsef Weinrauch märkis, et piirkond on varemgi liitumiste keerulisi tagajärgi tunda saanud. “Vanema ja keskmise põlvkonna inimesed mäletavad väikemajandite liitumist Pala kolhoosiks. Koostoimimine kulges raskesti. Ühinemine naaberomavalitsustega, kus teistsugused traditsioonid ja kogukonnad, osutub kindlasti veelgi raskemaks. See on tegelikult katastroof.”

Volikogu istungil öeldi välja ka mõte, et omavalitsuste sundliitmine sarnaneb sundabieluga, kus vanemad otsustavad, kellega nende tütar või poeg peab abielluma.

Pala vallavolikogu otsuses on kirjas, et kui Pala valla asukohajärgne maavanem (pärast haldusreformi Tartu maavanem) teeb sundliitmise teel moodustatud uues kohalikus omavalitsusüksuses valimistoiminguid, esitatakse Tartu halduskohtule kaebus maavanema korralduse tühistamiseks.

Pala vallavolikogu otsustas volitada omavalitsust esindama halduskohtutes ja riigikohtus advokaadibüroo TGS Baltic.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus