Pala pedagoogid said internetikoolitust

Hiljuti istusid Pala Koolis tööpäeva lõppedes koolipinki pedagoogid ise. Arvutiõpetaja Enn Parv õpetas neid kasutama ID-kaarti ja mobiil-ID-d.

Tasuta koolitus toimus 100 000 inimesele mõeldud üle-eestilise projekti “Ole Kaasas!” raames.

Arvutiõpetaja Enn Parv selgitas kolleegidele, mida  tuleb teada  ID-kaardi elektroonilisest kasutamisest, rääkis sellest, mis on PIN-koodid ning kuidas uusi koode saada, kui vanad ununenud või kadunud. Teemaks oli ka ID-kaardi tarkvara installeerimine ning sertifikaatide olemus ja nende kontrollimine. Lisaks teoreetiliste teadmiste omandamisele tegid õpihimulised koolmeistrid ka praktilisi harjutusi.

Kooli õppealajuhataja Maili Mandel pidas uute teadmiste ja oskuste omandamist väga oluliseks. „Igapäevases töös kasutame arvutiprogramme Wordi ja Excelit, kuid sellisel kursusel püüame tuttavaks saada interneti kõige uuema maailmaga.  Pedagoogidele on selle tundmine vajalik juba seetõttu, et meie tööplaanid peavad olema digiallkirjastatud. Nüüd õppisimegi ka digiallkirju andma.”        

„Kas ma ID-kaarti just iga päev kasutan, kuid sageli kindlasi. Tänapäeval on teretulnud igasugune koolitus ja nii tunnen heameelt ka võimalusest harida ennast internetivaldkonnas,” lausus inglise keele õpetaja Maila Kolberg. Algõpetuse õpetaja Helle Värs väljendas heameelt selle üle, et koolitus viidi läbi otse töökohas. „Ennekõike huvitas mind  digitaalse allkirja admine, tänu õpetaja Enn Parve heale õpetamisoskusele sai see kiiresti selgeks,” kinnitas ta.

Algklassiõpetaja Ave Kirikal kinnitas, et kuigi tal praegu ID-kaarti pole, kavatseb ta selle endale soetada ja seetõttu tuli koolitus tallegi kasuks. 

Projekti “Ole Kaasas!” peab väga vajalikuks ja tänuväärseks ka koolitaja Enn Parv. „Paljudele inimestele on ID-kaart jäänud vaid „plastmasstükiks“, mis vajalik isiku tuvastamisel. Tasuta koolitus võimaldab aga selle dokumendi elektroonilise kasutamise selgeks õppida,” lausus arvutiõpetaja.  Tema sõnul  toimub sama projekti raames neile, kes varem arvutiga kokku puutunud ei ole, ka arvuti algastmekoolitus.

Kolmeks aastaks kavandatud projekti raames korraldatakse tasuta klassikoolitusi veel ka Tabiveres, Tormas, Sadalas, Kuremaal, Palamusel, Mustvees ja Jõgeval. Neid viiakse läbi  koolide arvutiklassides, aga ka näiteks Jõgeva linnaraamatukogus. Koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda, helistades telefonil 618 0180, või panna end kirja veebilehel www.olekaasas.ee.

Projekti raames liigub mööda Eestit ringi ka tasuta veerandtunnist personaalset koolitust pakkuv õppekabinet, mis peatub pangakontorites ja kauplustes. Mitmel pool üle Eesti hakkavad mõnenädalaste perioodide jooksul abi ja õpetust jagama ka “Ole Kaasas!” nõustamispunktid ning lähiajal käivitub ka veebiõppekeskkond www.olekaasas.ee/veebikoolitus. Kõigil koolitusel osalejatel on võimalus osta soodushinnaga arvuti ja saada internetiühendus

Projekti Ole Kaasas eestvedajdateks on Vaata Maailma Sihtasutus, firmad EMT, Elion ja MicroLink ja toetajateks pangad SEB ja Swedbank. Koolitusi kaasrahastab aga Euroopa Regionaalfond infoühiskonna meetme rakendamise raames.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus