Pala õnnetuse põhjustaja võidakse saata sundravile

Lõuna ringkonnaprokuröri Anneli Hinto sõnul selgus ekspertiisist, et Ubina süüdivus on süvenenud psüühikahäire tõttu kahtluse all ning teda pole võimalik üldises korras kohtu ette saata. «Tulenevalt ekspertiisiaktis toodud hinnangust, kaalun väga tõsiselt Ubina sundravile saatmise taotlemist, et enam kui üheksa aastat kestnud ootamise järel viia lõpule Pala liiklusõnnetuse süüasja menetlemine,» ütles Hinto. Tema sõnul saab Ubina sundravile saata kohus, kes otsust tehes annab hinnangu ka sellele, kas Ubin oli süüdi kaheksa lapse elu nõudnud liiklusõnnetuse põhjustamises. Ühtlasi peab kohus kõiki tõendeid kaaludes otsustama, kas ja kui pikka sundravi mees vajab. «Sundravile saatmist ei saa käsitleda kriminaalkaristusena, kuna süüdimatut isikut ei saa kohus süüdi mõista. Samas aitab asjade selline käik kriminaalmenetluse lõpule viia ja sunniviisiliselt haiglasse saatmist võib inimlikus plaanis võtta samuti kui karistust,» ütles prokurör. Uurimisorganitel on aega Ubina süüasjaga tegeleda järgmise aasta oktoobrini, pärast seda kriminaalasi aegub. Viimati üritas politsei esitada bussiõnnetuse põhjustanud Ubinale kriminaalsüüdistust 2001. aasta aprilli keskel, kuid siis murdus mees süüdistust lugedes emotsionaalselt ja väitis, et ei saa kirjapandust aru. Eesti üks traagilisemaid liiklusõnnetusi juhtus 1996. aasta 11. oktoobril, kui Ubina juhitud veoauto sõitis suurel kiirusel külje pealt sisse koolibussile. Surma sai kaheksa Pala põhikooli õpilast: neli poissi ja neli tüdrukut. 39-st bussis olnud lapsest said üheksa ka raskelt vigastada. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus