Pala noored õpivad toimetulemist tulevase eluga

Mittetulundusühing Pala Valla Noored aitab paikkonna lastel ja noortel huvitavalt ja silmaringi arendavalt vaba aega veeta ning  mitmesuguseid koolitusi korraldades oma eluga hästi toime tulevateks täiskasvanuteks saada.

Pala Noortekeskus osales edukalt perioodiks september  2011- august 2012 ellu kutsutud ja Euroopa Liidu poolt rahastatavas projektis “Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine”.

Paikkonna noorsootöö kuraatori Inga Jegorova sõnul  loodi mitmed huviringid, mida juhendasid vastava ala asjatundjad kodukandist. Pikemat aega tegutsesid  rulatreening, enesekaitsetreening ja kunstiring.

Ekstreemspordisõpradele viis kord nädalas rulatreeninguid läbi seda spordiala harrastav Pala noormees  Kait Kikkas ning enesekaitsetreeningut juhendas politseinik Andrus Salu.  Vabatahtlikuna hakkas ringijuhiks kohalik kunstnik  Signe Lelbret, kes noori maalima ja joonistama õpetas.

“Tulevases  elus hakkama saamist silmas pidades korraldasime kohtumisi Jõgeva nõustamiskeskuse konsultantidega, kes õpetasid, kuidas koostada elulookirjeldust tööle kandideerimiseks. Viidi läbi ka karjäärinõustamist ja kutsesobivusteste.  Et saada ettekujutust mitmetest ametitest, korraldati ekskursioone Alatskivi päästekomandosse, Varnja piirivalvekordonisse, Jõgeva ilusalongi Duaal, Põltsamaa ettevõttesse E-Piim ja ajalehe Vooremaa toimetusse. Noortele tutvustati mitmeid erialasid.

“Et noored teaksid, mida võib kaasa tuua seadustega vastuollu minek, külastasime Tartu vanglat,” rääkis Jegorova, kes töötab Pala vallavalitsuses sotsiaaltöö vanemspetsialistina. “Järgnevalt on plaanis jagada teadmisi ja oskusi kokandusest, sealhulgas tervislikust toitumisest, milleks on tarvis sisustada ka kööginurk. Idee on korraldada koolitusi ka ökonoomse majandamise ja etiketi teemadel ning viia läbi loenguid seksuaalkasvatuse valdkonnas. Ideede elluviimiseks taotleme raha projektidest,” lisas ta.

Sotsiaaltöötaja sõnul soovib mittetulundusühing arendada tegevust noortekeskuses ja pakkuda noortele erinevaid huvialaringe, et suurendada edaspidi nende  konkurentsivõimet tööturul ning kasvatada neist elus edukalt toime tulevad kodanikud. Tema kinnitusel on  noorteühendusel hea koostöö Pala vallavolikogu ja vallavalitsusega, mis võimaldab noortel kasutada Pala kultuurimaja esimese korruse ruume.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus