Pakkumiste tähtaeg Puurmani projektile pikenes

?Esialgu 1. augustile määratud pakkumiste esitamise tähtaeg lükkub 1. septembrile, sest 4. juulil toimuma pidanud Puurmani liiklussõlme projekti tutvustav koosolek jäi ära seoses sellega, et ehitusfirma Merko Ehitus vaidlustas maanteeameti otsuse,? rääkis Vooremaale Maanteeameti europrogrammide osakonna juhataja Urmas Konsap. Vaidlustuse menetlemise tõttu lükkus tööprotsess kuu aja võrra edasi. Tartu Teedevalitsuse Jõgeva osakonnast öeldi Vooremaale, et neil puudub Puurmani projekti kohta igasugune info.

Riigihankeamet ei rahuldanud kaebust  

Merko Ehitus pidas oma 26. juunil riigihangete ametile esitatud kaebuses riigihanke kvalifitseerimistingimusi õigusvastasteks. Ehitusfirma mittekvalifitseerumise põhjuseks oli nõue, mille järgi pakkuja peab viimase kahe aasta jooksul olema teinud vähemalt kaks maantee ehitustööd maksumusega alates 2 miljonit eurot ja ühe silla või viadukti remondi töö maksumusega 1 miljon eurot.
Merko Ehituse kaebuse sisuliseks põhjenduseks oli asjaolu, et maateede ehitus- või remonditöö peab olema kaks korda suurema maksumusega, ehkki teetööd moodustavad kõigest 50% hankelepingu kogumaksumusest.

Konsapi sõnul ei rahuldanud riigihankeamet ASi Merko Ehitus vaidlustust ja menetlus jätkub nüüd lihtsalt kuuajalise viivitusega. Planeeritud ehitustähtaeg peaks Konsapi sõnul siiski kehtima jääma.

Ehitustööd algavad novembris

Puurmani projekti käigus ehitatakse ümber olemasolev ohtlik teelõik km 147,6. – 149,4. Uuele teetrassile ehitatakse uus 67 m pikkune kaarsild üle Pedja jõe ja eritasandiline ristmik koos 43 m pikkuse viaduktiga. Olemasolev sild remonditakse kohaliku liikluse tarbeks. Lisaks ehitatakse 0,4 km kergliiklusteid ja 1,9 km kogujateid. Ehitustööd peaksid esialgse kava järgi algama 1. novembril käesoleval aastal ja kestma kuni 31. augustini 2008. Põhitee, kogujateede, viadukti ja kaarsilla ehitus toimuks ajavahemikul 1. november 2006 kuni 31. oktoober 2007 ja Puurmani olemasoleva silla remont leiaks aset ajavahemikul 1. aprillist 31. augustini 2008.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus