Pajusi vallas jagatakse suitsuandureid

Suitsuandurite soetamise mõte on vallavalitsusel kaua mõttes olnud. Paari aasta eest langes Pajusi vallas mitu maja tuleroaks. Majades on vanad elektrisüsteemid ja ahjud, mida ei suudeta välja vahetada, sest ehitustöö on kallis.
Mõne aja eest tegi abivallavanem Reet Alev vallavalitsusele ettepaneku muretseda suitsuandurid, mille omavalitsus heaks kiitis. Kuna vallal on piiratud võimalused, siis saab vajaliku anduri esialgu sada majapidamist. “See on küllalt väike arv. Ühtekokku on vallas 800 leibkonda,” rääkis abivallavanem. Ta lisas, et on plaan kas sellel sügisel või tuleval aastal suitsuandurite jagamist jätkata.
Hetkel on osa anduritest laiali jagatud, ülejäänud loodetakse inimesteni toimetada selle nädala lõpuks. “Suitsuandurite jagamisel on lähtutud pere sotsiaalsest olukorrast,” rääkis vallavanem Heldur Lääne. Hetkel on nende saja seas peamiselt vanurid ning paljulapselised ja riskigruppi kuuluvad pered.
“Loodame vallavalitsuses, et kui ükski jagatavatest anduritest peaks osutuma vajalikuks, hakkab tööle ja hoiab niimoodi tulekahju ära, siis oleme saavutanud eesmärgi,” ütles vallavanem ja lisas, et statistika näitab, et suvel on rohkem tulekahjusid kui talvel.
BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus