Pajusi valda juhivad edasi Toomas Teppo ja Reet Alev

Pajusi vallavolikogu esimehena jätkab pärast valimisi Toomas Teppo ja vallavanemana Reet Alev. Mõlemad omavalitsusjuhid esindavad vallavolikogus Rahvaliitu.

13-liikmeline Pajusi vallavolikogu valis Toomas Teppo volikogu esimeheks 10 poolthäälega. Teist kandidaati, Reformierakonna saadikuna mandaadi saanud Meelis Rääku toetas kolm volikoguliiget. 13 volikogu liikme toetusel valiti Meelis Rääk  aga volikogu aseesimeheks. “Aseesimehe kohta sai Reformierakonda kuuluvale Meelis Räägule pakutud sooviga teha tõhusat koostööd kõikide volikogusse valitud inimeste ja erakondadega,  et keskenduda rohkem volikogu põhitegevusele kohaliku elu edendamisel ja vältida poliitilist kemplemist. Koostöösoovist oli kantud ka sotsiaaldemokraatide nimekirjas volikogusse valitud Merilin Vinti valimine revisjonikomisjoni esimeheks,” ütles Toomas Teppo.

“Järgmisel vallavolikogu istungil kinnitatakse  vallavolikogude komisjonide koosseisud. Valla käekäik sõltubki suuresti tööst komisjonides ja seega ka komisjonide esimeeste töössesuhtumisest. Loodan, et esimeesteks said valitud aktiivsed ja kogenud inimesed,” lisas ta.

Kümne poolthäälega vallavanemaks

 valitud Reet Alev peab eelseisval valitsemisperioodil eriti  oluliseks  stabiilsuse tagamist ja säilimist vallas. “Põhieesmärgiks olen oma töös seadnud Pajusi valla kestmise normaalse töö- ja elukeskkonnana, mille aluseks on olemasoleva kooli­võrgu säilitamine. Eelmisel valimisperioodil õnnestus luua head olme- ja töötingimused valla koolides ja rahvamajas. Edasiseks tööks jääb koolides haridustaseme ja hariduse konkurentsivõime suurendamine ja kultuurivaldkonnas selliste tegevuste leidmine, mis oleksid rohkem huvipakkuvamad ja haaraksid kaasa suuremat hulka rahvast. Väga oluline on ka  perekonna ja laste väärtustamine, vaba aja veetmiseks paremate tingimuste loomine, loodus- ja inimsõbraliku  elukeskkonna tagamine, kolmanda sektori algatuste toetamine ning koostöö ettevõtjate, kolmanda sektori ja teiste omavalitsustega,” rääkis Alev.

“Kuna valla eelarvepositsioon pole hetkel ja ka eelolevatel aastatel kõige parem, olen seda meelt, et koostöös erinevate kolmanda sektori algatustega ja kaasates Euroopa Liidu programmide võimalusi, on vallas võimalik mitmete projektide elluviimine,” kinnitas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus