Pajusi vald taotleb rahandusministeeriumilt saneerimist

Seoses kaevandamismahtude vähenemisega möödunud aasta IV kvartalis ja tänavu esimeses kvartalis, on Pajusi valla eelarvetulud järsult vähenenud ning omavalitsus taotleb rahandusministeeriumilt saneerimistoetust.

Ministeeriumi pressiesindaja sõnul on rahandusministeerium koostöös Pajusi vallaga analüüsinud erinevaid variante, kuidas olukorda lahendada. Protsess on hetkel pooleli.

Pajusi vallavanem Reet Alev kinnitab, et vald otsib ellujäämiseks variante.


Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu on Alevi sõnul Pajusi vallale laekunud 46,9 protsenti plaanitust, 2009. aastaga võrreldes on vähenemine olnud 82,1 protsenti.

“Suure alalaekumise põhjuseks on maardlate kaevandamisõiguse vähenemine. Tulumaksu laekumine on 2009. aastaga võrreldes miinuses, kuid käesoleva aasta III kvartali kahe kuu laekumine võrreldes 2009. aaasta samade kuudega plussis.
Alalaekumiste tõttu on vald võlgu hariduskulude eest Jõgeva linnale ja vallale ning Põltsamaa linnale. Otsime võimalusi kohustuste täitmiseks,” tunnistas vallavanem.


Rahandusministeeriumi andmetel sai 2009. aastal saneerimistoetust Imavere vald. Rohkem selliseid kohalikke omavalitsusi praegu ei ole. 
 

i

Saneerimine 

*Kohaliku omavalitsuse üksusel on finantsraskuste tekkimisel võimalik taotleda toetust eelarve saneerimiseks 

*Valla- või linnavalitsus esitab rahandusministeeriumile vabas vormis koostatud taotluse, milles märgitakse lühidalt ära raske finantsolukorra põhjendused

*Taotlusele lisatakse valla- või linnavalitsuse koostatud raskest finantsolukorrast väljatulemise kava ja finantsplaani projektid

*Taotluse esitamise etapis ei ole vaja esitada volikogu otsust taotluse esitamise  kohta

*Kava täitmise tulemusena peab kohaliku omavalitsuse üksus suutma täita talle seadusega pandud ülesandeid ja rahuldada võlausaldajate nõudeid ning ei tohi ületada seaduses sätestatud võlakohustuste kogusumma piirmäära

*Kava projekt koostatakse vähemalt jooksva aasta ning nelja eelseisva aasta kohta

Allikas: rahandusministeerium

HELVE LAASIK

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus