Pajusi vald alustab ühinemisläbirääkimisi Põltsamaa linnaga

«Volikogu otsustas üheksa poolthäälega alustada Põltsamaa linnaga ühinemisläbirääkimisi,» teatas volikogu sekretär Pajusi vallavalitsuse arendusnõunik Reet Alev.

Vallavolikogu liige osaühing Kütimäe PT juhataja Arvi Pähkel ütles, et omavalitsuste ühinemine hakkab lähitulevikus aktuaalseks muutuma. «Pajusi valla ja Põltsamaa linna ühinemine sõltub aga konkreetsete läbirääkimiste käigust,» märkis ta.

Vallavolikogu liikme, Aidu Lasteaed-Algkooli juhataja Esta Väljaru hinnangul on ühinemisel nii häid kui halbu külgi. «Peab välja selgitama sedagi, mida Põltsamaa linn Pajusi vallale seoses ühinemisega pakub. Praegu on Pajusi vallavalitsus väga hästi hoolitsenud valla hariduselu eest. Pole teada, kuidas laabub haridusküsimuste lahendamine liitumiste tagajärjel tekkinud uues omavalitsuses,» lausus vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni juhtiv Väljaaru.

Pajusi vallavolikogus oli arutlusel ka idee korraldada valla elanike hulgas ühinemise teemal küsitlus.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul on Pajusi vallavolikogu otsus alustada ühinemisläbirääkimisi esimene samm omavalitsuste liitumisprotsessis. «Suur tänu Pajusi vallavolikogule otsuse kiire ja konstruktiivse vastuvõtmise eest,» ütles Aiaots.

Põltsamaa linnavolikogu tegi nii Põltsamaa kui Pajusi vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi ühise omavalitsusüksuse moodustamiseks.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus