Pajusi teater ootab uusi tegijaid

Pajusi valla kodulehelt võib lugeda, et Pajusi teater ootab oma ridadesse uusi liikmeid. Pajusi rahvamaja juhataja Janne Vaabla sõnul ei tähenda uute liikmete otsimine seda, et keegi ära on läinud ja nüüd tuleb tühjaks jäänud kohad uute inimestega täita. Uusi inimesi vajatakse hoopis seetõttu, et teatrisõpradele oleks võimalik pakkuda mitmekülgsemat repertuaari. Kavas on teha nii lühivorme kui pikemaid lavastusi. Teisalt annab see suurema võimaluse näitlemiseks ja ka nö lavataguseks tegevuseks suuremale hulgale teatritegemisest huvitatutele. Janne Vaabla ütles, et kõik on oodatud ja tagasi kedagi ei saadeta. Kui inimene on liialt tagasihoidlik, siis saab ta osaleda näiteks tasustajõuna või mängida mingis tagasihoidlikumas rollis. Tarmo Kruus on kirjutatud juba dramatiseeringu uuele lavastusele ning sinna vajatakse inimesi ka massistseenidesse.

Alates oktoobrist läheb Pajusi teatril hooaeg tõsiselt käima ja proovid hakkavad toimuma korra nädalas. See ei tähenda, et kõik teatri tegemises kaasalöövad inimesed igal nädalal kohal peavad käima. Kõik oleneb sellest, kes mängib peaosas, kes massistseenis, kes abistab etenduse lavaküpseks saamisel ja mängimisel mingil muul moel. Rolle õpitakse läbi terve talve ja suur õpitav teatritükk peaks esimest korda vaatajate ette jõudma märtsikuus. Võib-olla võetakse ette ka mingi väiksema mahuga etendus, mis võiks lavaküpseks saada jõulupühadeks. Šketsivorme ja lühiasju loodetakse samuti proovida.

Praegu mängitakse etendust “Kunagi ei saa turul õiget hinda,” mis seab proovide tegemisele teatud piirangud. Janne Vaabla sõnul on nii, et kui igal nädalal kusagil selle tükiga esinemas käia, siis proovideks enam piisavalt energiat ei jätku. Harrastusteatrit tehakse ikkagi töö ja pereelu kõrvalt. Pajusi rahvamaja juhataja julgustab end välja pakkuma ka neil inimestel, kes endas väga kindlad ei ole või kardavad, et nad siiski pole sobivad teatritegemises kaasa lööma. Janne Vaabla sõnul võib vahel olla, et kui inimene on ühe hooaja vältel lava kõrval proove ja esinemisi jälginud, võib ta järgmisel hooajal juba soovida ennast proovides nö testima hakata. Või tahab keegi hoopis kostüümide või dekoratsioonide loomisel kaasa aidata. Esmaspäeva lõunaks olid paar huvilist endast märku andnud ja nendel juba lavastajaga läbirääkimised käivad. Vähemalt praegu veel kellelegi kohal käimist ei kompenseerita ja siiani on teatritegemine ikka inimeste entusiasmil ja tehatahtmisel toiminud. Proovid toimuvad kolmapäeva õhtutel. Pajusi teatritrupis lööb kaasa ka Jõgeva inimesi. Hetkel on küll antud Pajusi teatri tegevusest huvitatud inimestele aega endast märku anda kuni 20. septembrini, kuid Janne Vaabla sõnul võib kohale tulla ka veidi hiljem, sest tõsine tegevus läheb käima alates oktoobri algusest.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus