Paganate abiga pahandustest eemale

Kiigemetsa Kool korraldas sel neljapäeval alaealiste kuritegude ennetamise kava raames oma kooli riskigruppi kuuluvatele õpilastele kohtumise Linnuse Paganate motoklubi liikmetega, kes tutvustasid noortele oma masinaid ning rääkisid ohutust sõidustiilist.

Kuritegude ennetamise kavasse kuulub kolm üritust, millest esimene viidi läbi sel neljapäeval Jõgeva tuletõrjedepoo platsil. Motoklubi liikmed tutvustasid neljateistkümnele Kiigemetsa kooli kasvandikule oma sõidukeid ning rääkisid, milline on  ohutu sõidustiil ja milline peab olema sõiduvarustus.

Kiigemetsa Kooli direktori Urmas Paju sõnul on ürituse eesmärk tekitada noortes huvi tehnika vastu ning sellega hoida neid kuritegelikule teele sattumast. „Ennekõike köidab see muidugi poisse,” märkis direktor, kuid tuletõrjeplatsil oli märgata, et huvi võimsate mootorrataste ja ATV-de vastu on ka tüdrukutel.

Enamik õpilasi polnud varem kordagi mootorrattal ega ATVl sõitnud, seekord said kõik selle kogemuse võrra rikkamaks, mis sest, et vaid kaasreisijana. Tuletõrjehoone kõrval haljasalal demonstreerisid „paganad“ ATV-de manööverdamis-, kiirendus- ja ronimisvõimet.

Sõpru tuleb hoida

Aktiivsed noormehed võtsid kibekiirelt sõidujärjekorda, tüdrukud olid pisut ujedamad. Esimene vapper õrnema soo esindaja oli Linda, kes oli nõus end ATV-ga sõidutada laskma ja tõdes, et polnudki hirmus Ka Janely ja Angelika kinnitasid, et sõita oli lahe. Siiski tunnistasid neiud, et mootorratta tagaistmel nad end nii kindlalt ei tunneks. „Neli ratast on kindlam kui kaks,” sõnasid tüdrukud.

Motoklubi liikmed ise selgitasid Vooremaale, et nende eesmärk on noortele selgeks teha klubi põhimõtted. „Sõita tuleb lubatud kiiruse piires ja kanda õiget sõiduvarustust,” rääkisid Kaspar Lill ja Kalev Jalasto. Noortele räägiti ka,   kui oluline on hoida sõpru, sest sõpruskond ongi  motoklubi alustalaks. Noorteüritusi on „paganad“ viinud läbi ka varem, näiteks selle aasta jaanipäeval sõidutasid mehed kohalikke lapsi.

Tehnikaring hoiaks kuritegevusest eemal

Lisaks motomeestele oli kohal ka Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi esindus, kes demonstreeris tarvilikke esmaabivõtteid. Sel korral keskendutigi liiklusõnnetusse sattunud inimese aitamisele. Lisaks sellele, et õpetada noori inimesi õnnetusse sattunuid vajadusel abistama, oli koolituse eesmärk neile teadvustada, et hooletu sõidustiil võib põhjustada raskeid traumasid ja ka eluaegse invaliidistumise. 

Kuritegude ennetamise programmi raames korraldab Kiigemetsa Kool samadele õpilastele oktoobri algul väljasõidu Kuningamäe kardirajale, kus noored saavad juba ise masinarooli keerata. Järgmise kuu lõpus minnakse ekskursioonile Tartus asuvasse vanasse anatoomikumi. Sellel õppekäigul pööratakse peamine tähelepanu tervishoiule.

Urmas Paju sõnul oleks tarvis neile noortele luua tehnikaring, kus oleks põnev oma vaba aega sisustada midagi ehitades ja monteerides. Siis ei jääks ülearust aega  ringihulkumiseks ja pättustega tegelemiseks. Paraku nõuavad kõik sellised projektid raha, mida Kiigemetsa Koolil ei jätku. 

iii

EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus