Päev kübaratega Saduküla koolis

Kübarapeo idee pakkus välja hoolekogu liige Ingi Sirel-Aru, kes peo ettevalmistamise ja korraldamise juures ka kõige enam tegev oli. Aktiivselt lõid kaasa ka teised hoolekogu liikmed Karina Kaarepere, Pille Rist, Maarika Kivi ja Eda Jõgi.

Kohalik taluselts on püüdnud Saduküla kooli õpilasi oma ettevõtmistesse varemgi kaasa haarata ning on kooli õpilasomavalitsusega sidet pidanud. Koos on puhastatud parki, tehtud klaasimaali ja lihavõttekaunistusi jne. Et taluseltsi aktiivsed liikmed Karina Kaarepere ja Ingi Sirel-Aru kuuluvad ka kooli hoolekogusse, saigi hoolekogus alguse mõte koos õpilasomavalitsusega kogu koolipere jaoks midagi huvitavat korraldada.

Hoolekogu liikmed panid kirja põhipunktid, mis õpilasomavalitsusega läbi arutati. Kübarapäeva mõte tundus kõigile päris ahvatlev ning nii asutigi ühisel nõul tegutsema.

Laste joonistatud kübarapiltidest korraldati oksjon. Organiseeriti ka loterii, kus läksid ühe krooni eest müügiks mitmesugused kodudest toodud asjad. Lõppkokkuvõttes olid nii oksjon kui ka loterii nii edukad, et tegid kübarapeoks plaanitud kulutused tasa.

Terve päeva elustasid koolimaja kõikvõimalikud kübarad ja peakatted. Kanti nii õlg-, vilt- kui ka karusnahkseid kübaraid, samuti kõikvõimalikke isetehtud peakatteid. Teiste seas oli liikumas ka kauboikübaraga koolidirektor. Kellel kodunt kübarat kaasa polnud võetud, nendel aitasid Ingi Sirel-Aru ja kooli kunstiõpetaja Anne Maarand koolis uhked papist ja paberist kübarad pähe teha.

Koolipäevale järgnenud kübarapeol kandsid toredaid peakatteid kõik. Pidu juhtisid perenaise ja peremehena Annika Kattel ja Märt Piks. Viimane oli eriti stiilse kübara ja salliga ehitud. Kübaratest ja nende ajaloost kõneles Ingi Sirel-Aru.

Iga klass oli valmistanud oma etteaste, üks vaimukam kui teine. Suurt elevust tekitas õpetajate line-tants. Kübarakandjate hulgast selgitati välja kolm paremat poissi ja kolm paremat tüdrukut. Auhinnati ka kahte tublimat gruppi.

Pidu tundus kõikidele nii meeldivat, et hoog kuidagi raugeda ei tahtnud. Eriti aktiivselt osalesid poisid. Mitmed vilistlasedki olid koolipeole tulnud. Nagu kinnitas hoolekogu üks liikmetest Karina Kaarepere, kavatsetakse ka edaspidi vähemalt kord kuus midagi ühiselt ette võtta. Järgmine pidu seotakse ilmselt vastlapäevaga.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus