Õuesõppel osales üle nelja tuhande lapse

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond pakkus alates 20. aprillist kuni 15. juunini lasteaedadele ja üldhariduskoolidele õuesõppe raames 66 erinevat õppekava toetavat loodus- ning keskkonnaharidusliku sisuga õppeprogrammi. Programme telliti 212 korral ja neil osales 4690 last, teatas ameti pressiesindaja.


Tasuta õuesõppe raames tutvustati looduskeskustes, kaitsealade õpperadadel, parkides ja koolide vahetus ümbruses Eesti looduse maastikulist mitmekesisust, elurikkust ja kaitseväärtusi, uuriti organismide vahelisi suhteid kooslustes kõigil aastaaegadel.
Keskkonnaameti spetsialist keskkonnahariduse osakonna
juhataja kohustes Maris Kivistik ütles, et populaarsed olid programmid, mida viidi läbi koolide juures, näiteks vee-elustiku programm. “Koolidel napib praegu raha, et võtta ette sõite kaugemale, seetõttu otsitakse võimalusi kooli lähedalt. Keskkonnaamet võimaldab ka selliseid õppeprogramme, mida viiakse läbi vahetus kooliümbruses,” ütles Kivistik.
Aktiivõppena koostatud programmid on seotud koolide õppekavaga ja mõeldud õpitu kinnistamiseks praktilise tegevuse kaudu. Osalejatele pakutakse vaheldusrikast tegevust ja ümbritseva tunnetamist kõigi meeltega.
Õuesõpe jätkub sügisel. Programmide sisuga saab tutvuda keskkonnahariduse andmebaasis http://www.keskkonnaharidus.ee.
Keskkonnaameti üks ülesandeid on tegelda keskkonnahariduse ja –teabega. Lisaks õppeprogrammide koostamisele ja läbiviimisele korraldatakse vastavateemalisi infopäevi, kampaaniaid ja kaitsealade tutvustamist. Keskkonnaametis töötab 16 keskkonnahariduse spetsialisti.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus