OÜ Siimel korrastab Kullavere jõge

Kui suurem osa Voorel müttavast tehnikast kuulub Kullavere jõe projekti põhiteostajale, OÜle Siimel, siis ujuvekskavaator, mis paisjärvest põhjamuda eemaldas, telliti kohale Tartu ASist Hüdroehitus. Firma juhataja Lauri Kase sõnul on 15-meetrise nooleulatusega Hyundai firma ekskavaator, millele Soome firmas Big Float pontoonid alla pandud, Eestis ainulaadne ning maailmaski on selliseid masinaid vaid kümmekond.

            OÜ Siimel töödejuhataja Rein Tamme sõnul eemaldati Voore vanast, paarkümmend aastat tagasi rajatud paisjärvest setteid ühtekokku 5000 kuupmeetri ulatuses. Nüüd korrastatakse kaldaid ning ehitatakse endise regulaatori asemele maakividest pais-ülevoolu.

            Kullavere jõe 15-kilomeetrisele lõigule rajatakse projekti käigus eri tüüpi paiskärestikke, remonditakse paise ning puhastatakse jõepõhja ja truup. Voore ja Rääbise vahel puhastatakse jõe kallas võsast ning rajatakse sinna nelja kilomeetri pikkune kallasrada. Lisaks sellele rajatakse Kullavere jõe äärde ka kalade ja vähkide talvitustiik.

            Vajaduse teha korda Kullavere jõe 15-kilomeetrine lõik ja selle üks osa ? Voore vana paisjärv ? tingis uue Voore ökopaisjärve valmimine möödunud aastal. Jäänuks ökopaisjärvest ülesvoolu jääv jõelõik korda tegemata, oleks jõgi uue paisjärve peatselt setteid täis kandnud. Peale selle on Kullavere jõgi eesvooluks paljudele varem rajatud maaparandussüsteemidele, mida endiselt käigus hoida vaja. Vana paisjärv tuli aga puhtaks teha sellepärast, et see oli juba uue paisjärve läveni setteid täis.

            Kullavere jõe korrastustööde tellijaks on Jõgeva Maaparandusbüroo, kelle partneriteks selles projektis on Saare vald ning Torma vallas tegutsevad Rääbise Põllumajanduse OÜ ja OÜ Vaiatu Agri. Projekti kogumaksumus on 3,2 miljonit krooni, millest 2,7 miljonit on eraldanud Keskkonnainvesteeringute Keskus. Õla panevad alla ka kõik projektipartnerid.

            Kavandatud töödega tuleb Siimelil ühele poole saada novembri lõpuks.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus