Õpilastel palju võimalusi oma teadmisi proovile panna

Hetkel on piirkondlikud voorud toimunud informaatikaolümpiaadis, kus Tartu Ülikooli Teaduskooli koduleheküljelt kogutud info põhjal meie maakonna õpilasi ei osalenud, ning keemiaolümpiaadis, mis toimus eile Jõgeva Gümnaasiumis. Järgmisena on 30. jaanuaril tulemas füüsika piirkondlik olümpiaad.

Jõgeva maavalitsuse haridusosakonnast öeldi, et olümpiaadide tingimused on väga erinevad, kuid koolidel on info olemas ning lisa saab ka Tartu Teaduskooli koduleheküljelt.

Eestis korraldatakse olümpiaade kokku 16 aines, lisaks põhiainetele ka näiteks muusika- ja tööõpetuses. Mõnedes ainetes korraldatakse jõukatsumisi üle aasta.

Tuleb osaleda ka orienteerumisvõistlusel

Reaalainetes nagu füüsikas, keemias ja matemaatikas lahendavad õpilased ülesandeid, mille põhjal selgitatakse välja parimad, kes pääsevad edasi üleriigilisele olümpiaadile. Keeleolümpiaadide piirkonnavoor seisneb seevastu peamiselt referaadi koostamises. Kohalik komisjon valib laekunud töödest välja parimad, mis saavad edasi üleriigilisse vooru.

Geograafiaolümpiaadi lõppvoorus tuleb aga lisaks kirjalikule tööle osaleda maastikuvõistlusel, kus tuleb teha lihtsamaid praktilisi töid välitingimustes, samuti toimub viktoriin. Üldarvestuse väliselt toimub ka orienteerumisvõistlus, seal osalemine on kõigile kohustuslik.

Muusikaolümpiaad koosneb samuti kolmest osast, millest üks on teoreetiline, teises osas tuleb näidata oma lauluoskust ning kolmas omaloominguline kompositsioon. Kui mõnes õppeaines või mõnest koolist tahab osaleda väga palju õpilasi, viiakse enne piirkondliku vooru läbi koolisisene voor.

Võimalus osaleda uurimistööde võistlustel
Eesti Noorsootöö Keskus ootab 7.-12. klasside õpilaste keskkonna alaseid uurimistöid 1. märtsiks aadressil Uuslinna 10, Tallinn. Töö peab olema seotud looduse ja keskkonnaga ning uurimistööde juures hinnatakse teaduslikkust, originaalsust, teaduslike meetodite õiget valikut ja kasutamist, samuti analüüsioskust, kirjanduse otstarbekat kasutamist ja töö vormistamist.

Osalejad kutsutakse aprillis õpilaskonverentsile, kus neil tuleb ka oma tööd tutvustada. Parimaid ootavad auhinnad ning kõik osalejad saavad minna suvel looduslaagrisse.

Käimas on ka ajaloo-teemaliste uurimistööde võistlus, täpsemat infot saab Eesti Ajalooõpetajate Seltsi koduleheküljelt, info peaks olemas olema ka kõigil ajalooõpetajatel.

Lisaks on võimalik osaleda esseekonkurssidel. Ühe neist on välja kuulutanud Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskus Tallinna Tehnikaülikoolis ning teemaks on «Lai maailm versus kodutanum» ning selle eesmärgiks on innustada õpilasi arendama oma oskust oma mõtteid essee vormis väljendada. Hinnatakse julgeid ja originaalseid ideid ja oma seisukohtade põhjendamise oskust. Parimatele jagatakse preemiaid, kusjuures esikoha väärilise töö autor saab 2000, teise koha saavutanu 1000 ja kolmandaks jäänu 500 krooni rahalist preemiat. Esseed tuleks läkitada märgusõnaga «esseekonkurss» e- posti aadressil educentr@edu.ttu.ee.

Mitmesugused omaloomingukonkursid
Käimas on ka mitmeid omaloomingukonkursse. Kirjandushuvilised saavad kätt proovida lastele (5-8 aastat) mõeldud algupäraste lühijuttude kirjutamises. Jutustuste sobiv pikkus on 2-4 autoripoognat (80 000-160 000 tähemärki koos vahedega) Käsikirjad tuleb saata Eesti Lastekirjanduse Teabekeskusse Liivalaia 30, 10118 Tallinn. Zürii annab välja kolm põhiauhinda ning parimad lood avaldatakse lasteajakirjas «Täheke».

Eesti NATO Ühing koostöös USA suursaatkonnaga korraldab Eesti NATO täisliikmeks saamise puhul fotovõistluse «Eesti kaitsmine ja julgeolek läbi aegade», mis on mõeldud kõigile põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Peaauhinnaks on välja pandud profifotoaparaat. Lisainfot saab Jörgen Siililt telefonil 069 35 233.

Samuti kestab laste loomingukonkurss «Vetevald läbi laste silmade», millest saab lähemalt lugeda 13. jaanuari «Vooremaast».

Huvitava võistluse on välja kuulutanud SA Pokumaa, kuhu oodatakse kuni 15-aastaste noorte üminaid, mis iseloomustaksid Pokude iseloomu ja meeleolu. Lähemalt saab konkursist lugeda internetiportaalist www.koolielu.ee.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus