Õpetajate palga alammäärad tõusevad 22 protsenti

Noorempedagoogi palga alammäär on 9516 krooni (seni 7800 krooni), pedagoogil 10 077 krooni (seni 8260 krooni), vanempedagoogil 11 517 krooni (seni 9440 krooni) ning pedagoog-metoodikul 13 908 krooni (seni 11 400 krooni), teatas haridusministeerium.

Need on palga alammäärad ehk minimaalsed summad, mida vastava ametijärguga õpetaja saaks normkoormusega töötades. Klassijuhataja ülesannete täitmise eest nähakse ette õpetajale 10-protsendiline riigipoolne lisatoetus.

Minister Tõnis Lukas on läbirääkimistel omavalitsusliitude ja õpetajate esindajatega väljendanud valmisolekut otsida võimalusi kolmepoolse pikaajalise leppe sõlmimiseks, mis arvestaks nii koalitsioonilepingus seatud eesmärki kui kvalifikatsioonisüsteemi ja koormusnormi temaatikat.
Riigi- ja munitsipaalkoolide pedagoogide palgavahendite kasvuks on 2008. aasta riigieelarves ette nähtud ligi 550 miljonit krooni rohkem kui eelmisel aastal. Ka omavalitsustele on lisavahendeid eraldatud sel aastal üle 400 miljoni krooni rohkem. Seega tulevad õpetajate palgatõusuks vajalikud vahendid põhiosas riiklikest eraldistest.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus