Ootame ühtseid reegleid

Pudiverre ja Pikknurme Pööra küla lähedale võimalike uute dolokivikarjääride rajamine on toonud inimesed oma kodurahu eest seisma. Rajatavas Pudivere karjääris saab tööd 10-12 inimest, neist heal juhul kuus kohalikku. Ressursimaksu võib vald saama hakata hinnanguliselt umbes miljon krooni aastas või veidi rohkem. Pudivere karjääri vastu andis oma allkirja umbes 300 ümberkaudsetest küladest pärit inimest. Pikknurme kandi inimesed saavutasid selle, et Puurmani vallavolikogu tühistas arendajale antud uurimisloa.

Seni puudusid meie riigis põhimõtted, mille järgi uute karjääride rajamine otsustataks. Ettevõtlik inimene ostis endale maatüki, kus maapõues maavara, ja võib alustada uue karjääri rajamist. Edasine on juba kohaliku omavalitsuse otsustada.

Nüüd on riik asunud tegutsema ja neid reegleid kindlaks määrama. See on suur samm edasi. Loodetavasti saavad kindlad reeglid ükskord ka seaduseks. Kõikidele.

Vooremaa toimetus on jätkuvalt seisukohal, et enne, kui riik pole kindlaks määranud konkreetseid uute kaevanduste rajamise tingimusi, tuleks jätkata kaevandamist senistes karjäärides ja mitte lubada uusi juurde rajada.

3. märts 2009

blog comments powered by Disqus