Ootame foorumile Suunanäitaja 2010

Jõgevamaa on iseseisvusperioodi jooksul läbi teinud  suured muutused, kuid meil on siiski jätkuvalt  probleeme, mis pidurdavad edasiminekut.  Mitmed neist on aasta-aastalt süvenemas ja vajavad sügavat analüüsi ning lahendusi. Kindlasti on üheks valdkonnaks, mis vajab parendamist, riigiettevõtete ja ettevõtjate vaheline koostöö.

Tänane Eesti vajab majanduse elavdamiseks ja rahvastiku üldise heaolu suurendamiseks ettevõtlikke inimesi, uusi ettevõtteid ning olemasolevate jätkusuutlikkuse suurendamist. Edukad ettevõtted suurendavad Eesti riigi üldist ja piirkondlikku konkurentsivõimet, tootlikkust ning loovad juurde uusi töökohti. Ettevõtluse liigne kontsentreeritus ühte keskusse kutsub esile pöördumatuid ja paraku negatiivseid protsesse teistes piirkondades ja seda pea kõigis elusfäärides. Rääkides Eesti majanduse dünaamilisest ja ühtlasest arengust, ei saa me tähelepanuta jätta ühtki regiooni, mis saatuse tahtel metropolist eemal asuvad.

Jõgevamaa, Järvamaa, Viljandimaa ja Tartumaa maavanemad on asunud koos otsima lahendusi probleemidele, mis on neis neljas maakonnas sarnased. Näeme, et hea üksteisemõistmine ettevõtja, riigi ja kohaliku omavalitsussektori vahel on ettevõtluse edendamise oluline alus.

Edukas ettevõtja on suuteline pühendama seatud eesmärkide saavutamiseks palju energiat. Kuid tal peab olema ka hea ülevaade kehtivatest õigusaktidest, ta peab teadma, milliseid võimalusi ja abi pakuvad riigiasutused ning kuidas nendega efektiivsemalt suhelda. Sageli jäävad aga just need teadmised ettevõtjatel vajaka.

Seetõttu on Tarbijakaitseamet koos Maksu- ja Tolliametiga ja  maavalitsusi kaasates algatanud idee korraldada koos paljude teiste riigiasutustega ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele Eesti erinevates piirkondades tasuta ühisseminar-foorumi.

Esimene foorum Suunanäitaja 2010 toimub Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori modereerimisel 29. septembril algusega kell 9  Paide kultuurikeskuses ning on suunatud Kesk-Eesti ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele.

Foorumil käsitletakse alustavatele ettevõtjatele, juba tegutsevatele ning oma tegevust laiendada plaanivatele ettevõtetele olulisi teemasid: kuidas alustada ettevõtlust, milliseid lubasid on tarvis ja kuidas neid taotleda, millised on ettevõtlusega kaasnevad maksukohustused ja nende täitmise võimalused, kuidas sõlmida töölepingut ja seda lõpetada ning milliseid toetusi  saab ettevõtluse arendamiseks taotleda. Foorumil saab muu hulgas vastused küsimustele, mida toob kaasa euro kasutuselevõtt, mis on ausa hinnastamise kokkulepe ning kuidas sellega liituda.

Lisaks üldistele teemadele ja diskussioonidele  möödub oluline osa päevast töötubades, kus saab täpsemalt diskuteerida eri valdkondade ekspertidega. Näiteks jagatakse näpunäiteid alustavale ettevõtjale, käsitletakse tarbijakaitse nõudeid, tutvustatakse võimalusi  elektrooniliseks suhtlemiseks riigiga ja räägitakse andmekaitsega seonduvast. Eraldi teema on ettevõtluse laienemine välisriiki —  maksuregulatsioon, tööregulatsioon jm.

Riigiasutuste ühisfoorumile on osalema oodatud ka kohaliku omavalitsuse ja  kolmanda sektori esindajad, õpilased, riigiametnikud ning kõik ettevõtlikud inimesed. Koolitusele registreerimiseks tuleb saata e-kiri aadressil arenduskeskus@jarvamv.ee.

Kutsun teid kasutama võimalust saada oma küsimustele vastuseid teile olulistes valdkondades ühes kohas ja ühe päeva jooksul pea kahekümne riigiasutuse ühisfoorumil Suunanäitaja 2010. 

i

VIKTOR SVJATÕSEV, maavanem

blog comments powered by Disqus