Oodatakse jõgevamaalaste ettepanekuid

Sihtasutus Jõgevamaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus on maavalitsuse tellimusel välja töötamas kontseptsiooni, milles määratletakse ühtne stiil Jõgevamaa kui puhke- ja turismipiirkonna tutvustamiseks. Tööprotsessis on võimalik oma ettepanekutega osaleda kõigil jõgevamaalastel.

Sihtasutuse Jõgevama Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Toomas Pajula sõnul kujundatakse ühtne stiil Jõgevamaa piiritähistele, tanklate juures olevatele platsidele, mida saab kasutada maakonna turismiobjektide tutvustamiseks ja teede äärde rajatavatele puhkeplatsidele.

?Jõgevamaa kui turismi ja puhkepiirkonna eripära esiletoomiseks töötatakse välja läbimõeldud süsteem. Praegu on töö algjärgus, mistõttu kõigil on võimalik pakkuda välja kontseptsiooni ka oma ideid, mida saab saata e-postiga aadressile jogeva.evk@neti.ee

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus