Onga jõe kaldal Vanajõe maaüksusel on veekaitsevööndis tehtud lageraie

Vanajõe maaüksuse metsas eraldistel kolm ja viis on Onga jõe veekaitsevööndis puud maha raiutud, kuigi sinna oleks pidanud jääma kümne meetri laiune veekaitsetsoon.

Keskkonnainspektsioon on juhtumist teadlik ning inspektsiooni pressiesindaja teatel on tuvastanud raie tegija ning tema suhtes on alustatud väärteomenetlust. Keskkonnakahju on veel hindamata ning võimaliku karistuse suurust ei oska inspektsioon praegu öelda.

 HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus