Omavalitsusliit arutas spordiõppe võimalusi Kuremaal

Jõgeva vallavanem tutvustas analüüsi, mille Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu ja Jõgeva valla tellimusel koostas Spordiklubi Forte juhataja Ergo Prave. Analüüsi põhjal selgub, et praegu pole otstarbekas moodustada Kuremaale iseseisvat spordikooli või gümnaasiumi. Küll aga on vajalikuks peetud suurendada õpilaste arvu, kes osalevad Kuremaal erinevate spordialade treeningutel, ja hakata korraldama treeninguid ka uutel spordialadel.

Ühtlasi on tehtud ettepanek mittetulundusühingu Kuremaa Spordikeskus loomiseks. Analüüsis tehakse omavalitsustele ettepanek leida ühtne baasraha võimaliku spordikeskuse loomiseks. Veel peetakse otstarbekaks jätkata koostööd kahe Jõgeva gümnaasiumi ja Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumiga.
Omavalitsusjuhid võtsid informatsiooni teadmiseks. Teemat arutatakse ka edaspidistel omavalitsusliidu juhatuse koosolekutel.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus