Omavalitsusliidu volikogu arutas maavalitsuse ülesannete edasist täitmist

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu arutas Palamusel peetud koosolekul, kuidas korraldada seniste maavalitsuste funktsioonide täitmist, pärast asutuste likvideerimist haldus- ja riigireformi käigus. Konkreetsete seisukohtade väljatöötamiseks korraldatakse mitmetunnine nõupidamine omavalitsuste ja riigi esindajate osavõtul.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev märkis, et praeguseks on välja kujunenud ülesanded, mida maavalitsus täidab koostöös omavalitsuste liiduga. “Erinevatel nõupidamistel on olnud kõneaineks idee edaspidi luua nende funktsioonide täitmiseks eraldi katusorganisatsioon,” lisas ta.

Mustvee linnapea Max Kaur küsis, kus hakatakse tulevikus registreerima abielusid.

“Selle protseduuri läbiviimist on peetud kõige otstarbekamaks maakonnakeskuse ümber (Jõgeva vald) loodavas omavalitsuses, kus on vastavad spetsialistid ka sündide ja surmade registreerimiseks ja maakonda saabuvate välismaalastega seotud probleemide lahendamiseks. Viimased küsimused vajavad iseäranis ratsionaalset ja kiiret tegutsemist,” vastas maavanem.

Jõgeva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mart Tooming ütles, et igal maakonnal on ka tulevikus arengustrateegia. Tooming leiab, et maakonda laekuvate erinevate projektirahade jagamine peaks ka tulevikus toimuma vastavas maakonnas. Arvestades seda ei pea ta otstarbekaks näiteks Jõgevamaa ja Tartumaa ühise omavalitsusliidu loomist.

“Mõtlema peab ka sellele, kes hakkab edaspidi korraldama selliseid traditsioonilisi sündmusi nagu esimeste klasside õpilaste päev Palamuse kihelkonnakooli muuseumis ja Elistvere loomapargis, maakonna aasta ema konkursi korraldamine, konkurside läbi viimine, mille haridus- ja teadusministeerium on delegeerinud maakonnale, koostöö sihtasutusega Jõgeva Haigla,” rääkis maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas.

Omavalitsuste liidu volikogu koosolekut juhatanud liidu aseesimees, Põltsamaa vallavanem, Toivo Tõnson tegi ettepaneku korraldada maavalitsuse seniste ülesannete täitmise teemadel kuue kuni kaheksa tunnine mõttevahetus, mis lõpeks konkreetse sõnumiga. “Nõupidamisel osaleksid nii omavalitsuste kui ka riigi esindajad. Tuleks otsustada, kas otsida tekkinud küsimustele lahendused praegu või jätta see töö omavalitsustele, mille volikogud valitakse pärast sügisesi kohalikke valimisi,” lausus ta.

Teemakohase nõupidamise läbiviimisel teevad põhjalikku ettevalmistustööd Jõgevamaa omavalitsuste liidu tegevdirektor ja maavalitsuse esindajad.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus