Omavalitsusjuhid võivad maavanemakandidaati toetada

Kolmapäeval võib Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu maavanemakandidaati Viktor Svjatõsevi toetada, kuid omavalitsusjuhtide poolt- või vastuseis uuele maavanemale on formaalsus.

Homsel Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu koosolekul tutvustab regionaalminister Siim-Valmar Kiisler maavanemakandidaati Viktor Svjatõsevi.

Mitmed omavalitsusjuhid avaldasid Vooremaale arvamust, et praegune Jõgeva linnapea Viktor Svjatõsev sobib maavanemaks varasemate kogemuste ja Jõgevamaa hea tundmise tõttu. “Svjatõsev on töötanud riigiasutuses, ettevõtluses ning omavalitsuses. Usutavasti  tuleb tegevus nendes valdkondades  kasuks ka tulevases  maavanema ametis, kus tarvis tunda erinevaid elualasid,” ütles Torma vallavanem Riina Kull. “Hea, et jätkub traditsioon, kus maavanemaks on saamas Jõgevamaaga seotud inimene,” lisas ta. 

Suunab tasakaalustatud arengut

Jõgeva vallavanem Saima Kalevi sõnul on Viktor Svjatõsev Jõgeva linnapeana aidanud kaasa Jõgeva linna ja valla koostöösuhete arendamisele. “Koostöövalmidus ongi üks tema positiivseid isikuomadusi. Kindlasti ei tasu Svjatõsevi hakata võrdlema eelmise maavanema Aivar Kokaga, kes on eriliselt värvikas isiksus ja paistis sellisena silma ka maavanemana.”

Ka kauaaegne omavalitsusjuht Mati Kepp usub, et Viktor Svjatõsev tuleb maavanema tööga toime.

“Oleme mõlemad maavalitsuses töötanud abimaavanematena, mina tegelesin põllumajanduse, tema majanduse ja ennekõike ehitusega, kusjuures sageli puutusid meie tegevusvaldkonnad kokku.  Võrreldes tollase ajaga on maavalitsuse ja maavanema võimupädevust kärbitud. Maavanem on aga ka tänapäeval ainus institutsioon, kes saab suunata maakonna tasakaalustatud arengut. Loodan, et maavanemaks saades jätkab Viktor Svjatõsev ka Peipsi piirkonnas käivitatud projektide elluviimist.” 

Konkurssi ei pea korraldama

Põltsamaa linnavolikogu esimees Toivo Kroon peab maavanemakandidaadi teemal rääkides kõige olulisemaks seda, et sellele ametikohale esitati Jõgevamaa inimene.

“Seni olen Viktor Svjatõseviga suhelnud mitmel tasandil. Üht-teist on tulnud arutada juba seetõttu, et maavalitsus, kus ma töötan, asub Jõgeva linnas kõrvuti linnavalitsuse hoonega.

Maavanemaks saades võib Jõgevamaale kasuks tulla ka Viktor Svjatõsevi erakondlik kuuluvus. Kuuldes praegu võimul olevasse Reformierakonda, on tal loodetavasti üsnagi head väljavaated investeeringute toomiseks meie maakonda.”

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu koosolek võtab pärast seda, kui on regionaalministri ja Viktor Svjatõsevi esinemise ära kuulanud, vastu otsuse tema kui maavanemakandidaadi toetamise suhtes. Vastav otsus on nõuandva iseloomuga. 2006. aastal muudetud Vabariigi Valitsuse seaduse järgi ei peagi maavanema leidmiseks enam konkurssi korraldama, maavanema määrab ametisse valitsus. 

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus