Omavalitsusjuhid: avatud turul elektri hind tõuseb

Alates 2013. aasta 1. jaanuarist   avaneb Eestis elektriturg, mis annab tarbijatele võimaluse ise elektrienergia müüja valida. Omavalitsusjuhid aga on seda meelt, et elektrienergia turu avanemisest hoolimata kerkib selle hind nagunii.

Möödunud nädalal Voorel peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul tutvustas lähenevaid muudatusi Eesti Energia AS energiamüügi juht Karla Agan. Mitmed omavalitsusjuhid arvavad, et vaatamata konkurentsi tekkimisele elektri hind tulevikus tõuseb.   

Pakettide sisu selgub teisel poolaastal

Kohtumisel omavalitsusjuhtidega ütles Karla Agan, et elektrituru avanemine tähendab iga kodu, ettevõtte või asutuse jaoks võimalust osta  alates tuleva aasta algusest elektrienergiat endavalitud elektrimüüjalt.

“Erinevate firmade pakutavate pakettide ja nende müügitingimuste sisu selgub käesoleva aasta teisel poolel. Kui tarbija elektrimüüjat ei vali, tagab talle elektri piirkonnas tegutsev võrguettevõtja, kes ühtlasi jätkab endisel viisil ka võrguteenuse osutamist,” selgitas Agan. Turu vabanedes saab valida vaid elektrienergia müüjate vahel. Ettevõtetel, kelle elektritarbimise maht ületab kaks Gwh aastas, on juba praegu võimalik valida firma, kellelt elektrienergiat osta.

Agan tõi välja elektrienergia vabaturu eelised võrreldes monopoolse turuga, milleks on konkurentsi tugevnemine ja sellega kaasnev vajadus elektrimüüjatel parema teenuse ja kvaliteedi tagamiseks pingutada.

Müügijuht lausus, et võimalikult sobivat elektrienergia hinda aitab tagada ka valimine erinevate pakettide vahel.  

Põltsamaa vajab Eesti Energia klienditeenindust   

Jõgevamaa omavalitsusjuhid märkisid, et hoolimata turu avanemisest, on oodata elektrienergia hinna tõusu “Ühegi teenuse või kauba maksumus pole ju praegu vähenenud. Nii on karta ka elektri hinna tõusu, mis inimeste majandusliku olukorra veelgi pingelisemaks muudab,” nentis Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots.

Seoses sellega, et elektrituru avanedes tuleb elektri ostmiseks uued lepingud sõlmida, peab Aiaots vajalikuks Eesti Energia klienditeeninduse taasavamist Põltsamaal.

“Elektrituru vabaks minek on uus asi, millega inimesed veel harjuma peavad. Inflatsioon kasvab aga pidevalt ja on eriti tugev Eestis, mistõttu on igati reaalne ka elektrihinna tõus,” ütles Torma vallavanem Riina Kull.

Vastavasisulise riikliku veebilehe  andmetel ei tõsta elektrienergia hinda mitte elektrituru avanemine, vaid Euroopa muutuv kliimapoliitika. “Elektri hind on seni olnud vabaturu hindadest odavam riigi toetuste ja tasuta jagatud euroliidu saatekvootide tõttu. Alates 2013. aastast tõstavad aga kogu Euroopas elektri hinda uued C02 heitmekaubanduse reeglid, mille järgi tuleb põlevkivist elektri tootmiseks hakata heitmekvoodi hinda ostma. Praegusi börsihindu arvestades võib elektrienergia Eestis tavatarbija jaoks kallineda ligi 20 protsenti, kuid ka siis jääb see üheks madalamaks Euroopas. Hinnaspekulatsioonide ja moonutuste vältimiseks  jälgivad konkurentsiamet ja tarbijakaitseamet ettevõtete tegevust elektrienergia müümisel,” väidetakse veebilehel.

Veel on märgitud, et tuleval aastal kujuneb elektrihind ennekõike börsil Nord Pool Spot. Täpset hinda on aga keeruline prognoosida, sest pole teada, milliseks kujuneb nõudmiste ja pakkumiste vahekord.

Esimesena avanes maailmas elektrienergia turg  Tšiilis. Elektrituru avanemises Eestis lepiti kokku liitumisprotsessis Euroopa Liiduga peaaegu 10 aastat tagasi. Kuigi Euroopa elektriturg avanes täielikult juba 2007. aastal, anti Eestile ühinemislepingus üleminekuperiood 2013. aasta   alguseni. Tänavu 6. märtsil sõlmisid riigiga elektrituru avamiseks ja sellest ausaks teavitamiseks hea tahte kokkuleppe majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, elektrisüsteemi haldur Elering, firmad  Eesti Energia, Latvenergo, Baltic Energy Services, Nordic Power Managment, Eesti Energia jaotusvõrk, võrguettevõtjad Ramsi Turvas ja Kuusalu Energia. 

Riik avas veebilehe

i
Riik avas veebilehe www.avatud2013.ee, mis annab teavet elektrituru konkurentsile avanemise kohta. Riiklikult veebilehelt saab infot sellest, miks Eesti elektriturg täielikult konkurentsile avaneb ning mis selle muutusega kaasneb. Samuti annab veebileht soovitusi, mille alusel elektrimüüjat ja hinnapaketti valida ning kuidas elektrienergiat säästa. Veebileht täieneb pidevalt vastavalt elektrituru seaduse muudatuste menetlusele riigikogus ning selle alusel valmivatele rakendusaktidele, mis määratlevad turu avanemise ja elektrimüüja vahetamisega seotud detailid.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus