Olukorrast Põltsamaa valla kalmistutel

Hiljuti toimunud Põltsamaa vallavolikogu istungil oli teemaks ka valla kalmistute olukord. Vallavalitsuse haljastus- ja heakorraspetsialist Riivo Lehiste rääkis, et valla suurim kalmistu on Põltsamaa linna kalmistu pindalaga 10,5 hektarit.


Kursi kalmistu omanik on samuti Põltsamaa vald ja selle pindala on 2,3 hektarit., samuti on valla hallata Kütimäe kalmistu ja Pajusi mõisa kalmistu pindalaga 0,7 hektarit, kuhu ei ole pikemat aega kedagi maetud.

Põltsamaa Saksa kalmistu pindalaga 0,38 hektarit kuulub riigile ja seal matmisi ei toimu. Põltsamaa õigeusu kalmistu pindalaga 1,51 hektarit kuulub õigeusu kogudusele. Adavere mõisa kalmistu pindalaga 0,12 hektarit asub Kalme külas ja selle omanikuks on Põltsamaa vald. Adavere mõisa kalmistu ei ole kasutuses. Perekond Bocki kalmistu Võisikul pindalaga 0,4 hektarit on riigi omandis ja see ei ole kasutuses.

Riivo Lehiste sõnul võeti Põltsamaa linna kalmistul maha 18 puud ja Kursi kalmistul tuleb maha võtta 12 puud.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus