Olla valmis

Mida teha, kui on ümber läinud ohtliku veosega rong? Kuhu minna, kui vool on kadunud mitmendat päeva ja väljas on -15 C? Internet on kadunud nädalateks? Kas me oleme selleks valmis? Kas me teame, mida teha ja kelle poole pöörduda?

Neid küsimusi on mitmeid ning neile võiksid aidata vastuseid leida rahva poolt linna juhtima valitud inimesed. Jõgeva linna kriisikomisjoni esimeheks ongi Jõgeva linnapea. Komisjoni ülesandeks on jälgida ja analüüsida kriisireguleerimise korraldust, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumist ja hädaolukordade lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidavuse tagamist.

Riiklikus hädaolukorra seaduses ei ole eraldi välja toodud omavalitsuse kohustust kriisireguleerimise kavu koostada. Kava on vajalik selleks, et teada, kuidas mitmesugustes kriisisituatsioonides käituda, et vajalikud tegevused oleksid ette planeeritud ja võimalikult efektiivsed. Iga kogukond on omanäoline ja see, mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele.

Jõgeva linnavolikogu ongi otsustanud, et see on linna jaoks vajalik arengusuund, ja eraldas 2015. aasta eelarvest 3000 eurot kriisireguleerimiskava koostamiseks. Kas see summa on piisav, palju selle eest saab ära teha, seda näitaks vaid tegevus. Algus on tehtud ja linnavalitsus peaks nüüd ellu viima, mida volikogu on otsustanud.

Viimasel volikogul aga ütles linnapea vastuseks küsimusele, kes Jõgeva linnavalitsuse ametnikest vastutab antud kava elluviimise eest, et Jõgeva linnas keegi linna kriisireguleerimise kava tegemise eest ei vastuta, ei hakka vastutama ka ning üleüldse oleks võinud rohkem eelnevalt uurida, sest seadus seda ei nõua.

Kas me siis ei teegi, või veel enam, kas meil polegi neid tarvis? Kui seadus ei nõua, kas siis pole vaja? Kui me pole valmis iseenda ja kogukonna eest seisma, ei tee seda keegi teine kriisiolukorras meie eest, sest abivajajaid võib olla palju. Iga väike kogukond otsib oma väljundeid, et eristuda teistest, kas siin ei peitu meie esimene võimalus?

Vastupidiselt linnapea väljendatud seisukohale usun, et antud juhul on mõistlik ja vajalik teha rohkem, kui seadus nõuab. Meie enda jaoks, kogukonna jaoks, turvatunde pärast peame olema valmis. Selleks on vaja alustada küsimustele vastuste leidmisega ja otsustada, kes juhib Jõgeva linnale kriisireguleerimise kava koostamist.

KRISTIAN VAARPUU, linnakodanik, perepea, linnavolikogu saadik

blog comments powered by Disqus