Nõupäev metsaomanikele

Olla hea erametsaomanik tähendab oskust majandada oma metsa alalhoidlikult ja järjepidevalt, et metsamaa oleks pidevalt kaetud metsaga, nii et seda jätkuks ka tulevastele põlvedele. Hea erametsaomanik peab tundma Metsaseadust, metsa kaitse-eeskirja, peab omama ja oskama lugeda metsaomaniku “piiblit” ehk metsamajandamise kava ning selle järgi ka tegutsema. Erametsaomanikust sõltub, kas Eestimaa jääb ikka metsade maaks. Mets nõuab omanikult hoolt, oskusi, tähelepanu, teadmisi ja ka palju kulutusi. Siin tuleb appi sihtasutus Erametsakeskus (EMK), andes metsaomanikule nõu ja abi ning aidates katta osaliselt metsale tehtud kulutused. 15 nõuandetundi aastas on erametsaomanikule tasuta ? EMK tasub nõustaja töö eest. Abi pakuvad ka ühistud. Ühistu liikmena on lihtsam olla kursis EMK poolt pakutavate toetustega ja ka kergem toetusi taotleda, milles aitab piirkonna tugiisik. Et erametsaomanikud teaksid EMK pakutavaid võimalusi, korraldavad Jõgevamaa erametsaomanike organisatsioonid ? MTÜ Põlismets, MTÜ Saare Valla Erametsaomanike Ühing ja Palamuse Metsaselts ? ülejõgevamaalise nõupäeva Mustvee Kultuurikeskuses 9. veebruaril algusega kell 10. Põhiteemaks on “Toetused ja nende taotlemine”. Samas on võimalik astuda ühingu liikmeks. Võetakse vastu metsamajandamise kavade taotlusi, kohal on ka Jõgevamaa erametsaomanike atesteeritud nõustaja Aivar Maisväli (nõu saamiseks saab aja kokku leppida) ning erametsaomanike organisatsioonide esindajad Virve Eres, Aivar Lääne ja Ain Malm. Nõu jagavad ja tekkinud küsimustele vastavad EMK projektispetsialistid Annika Jordanov, Andres Orula ja Taavi Petersell. Teadmiseks erametsomanike organisatsiooni liikmetele: pärast nõupaeva toimub liikmete üldkoosolek. Üritust paremaks korraldamiseks palutakse osavõtust teatada 6. ja 7. veebruaril telefonil 525 1635. PILLE MITT

blog comments powered by Disqus