Noortesporti toetav leping sai allkirjad

Alles hiljuti oli Jõgevamaa pilootmaakonnaks moodsa infosüsteemi VOLIS väljatöötamisel ja käivitamisel. Nüüd on Jõgeva maakonnal au olla üks kolmest esimesest maakonnast, kus asutakse toetama noortesporti.

Eile allkirjastasid  Jõgevamaa spordi- ja omavalitsusjuhid koos Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendi Mart Siimanniga lepingu maakonna tugevamate treeningrühmade toetamiseks.

Selle projekti raames luuakse igas maakonnas vähemalt neli treeningrühma, mille treenerite töötasu võrdsustatakse pedagoog-metoodiku töötasuga.  Konkreetse spordiala valimisel lähtutakse kõrge kvalifikatsiooniga treenerite ja võimekate noorte olemasolust ning spordialade traditsioonidest maakonnas. Projekti rahastavad kohalikud omavalitsused, haridusministeerium ning EOK sponsorid. 

Eesti Olümpiakomitee presidendi Mart Siimanni sõnul oli noorte toetamise idee pärit erinevatest paikadest ja erinevatelt inimestelt. Olümpiakomitee presidendi sõnul on probleem eelkõige selles, et treeneritel puudusid väljaspool suuremaid keskusi sageli sotsiaalsed garantiid. Seetõttu tuli leida võimalus teatud ressursse koondada. Siimanni hinnangul ei saa riigi võimalustest tulenevalt seada eesmärgiks, et kõik treenerid saaksid sotsiaalsed garantiid, vaid eelkõige püütakse tagatisi pakkuda just tugevamatele.

Siimanni sõnul tahetakse pakkuda sportimisvõimalust kõigile noortele. Esmatähtis on tuua noored tänavalt spordiradadele ja pakkuda neile rõõmu  liikumisest ja heast enesetundest.   Teisalt on eesmärk võimaldada paremaid treeningtingimusi neile noortele, kellel on eeldusi spordis tippu jõudmiseks. Noortespordi toetamisel on eesmärgiks regionaalne aspekt ehk sportlike noorte ühtne toetamine kogu riigis. Väljaspool Eesti suuremaid keskusi elavatel noortel peavad olema samaväärsed võimalused sportimiseks. 

Olümpiakomiteelt  40 000 krooni

Siimanni kinnitusel ei suuda olümpiakomitee toetada eraldi kõiki omavalitsusi ja seetõttu otsustati, et toetatakse maakonda. Igas maakonnas toetatakse nelja treeningrühma  nelja treeneriga, kus treener võrdsustatakse palgatasemelt pedagoog-metoodikuga. Eesti Olümpiakomitee toetab igat maakonda kuus 40 000kroonise summaga. Maakond peab omalt poolt kindlustama samaväärse omaosaluse, mis tähendab, et iga treeningrühm saab kuus 20 000 krooni suuruse toetussumma.

Esmalt kindlustatakse treenerile pedagoog-metoodiku palgaga võrdsustatud palk ja kui treeneri palgast raha üle jääb, siis saab seda kasutada treeningtööga seonduvate muude kulutuste katmiseks.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev avaldas lootust, et küllap saab tulevikus sellisest algatusest kasu kogu Eesti sport.  Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toivo Tõnson tänas Eesti Olümpiakomiteed võimaluse eest olla üks kolmest pilootmaakonnast, kus noortesporti esimesena toetama asuti. Jõgevamaa spordiliidu Kalju presidendi Kalev Kursi sõnul on maakonnas tegutsevad treenerid tõestanud, et nad väärivad igati toetamist. Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa hinnangul on oluline, et olümpiakomitee asus toetama just neid treenereid ja treeningrühmi, kes ise on näidanud üles aktiivsust ning tegutsemistahet.

Jõgeva linnapea Kalmer Lain tunnustas Jõgeva linna spordiinimesi selle eest, et nad võtsid vastutuse tulla üheks lepingupartneriks. Pakub ju leping ühelt poolt küll täiendavaid võimalusi, kuid seab samas ka lisakohustusi.

Kiiruisutamistreener Väino Treiman lausus, et tegelikult saab palju ära teha, kui ei mõelda ainult rahale ja toetusele, vaid kui on olemas tahe ja eesmärk, mille nimel tööd teha. Treimani sõnul teevad kõik treenerid oma igapäevatööd lootuses, et just nende käe alt kasvab välja mõni sporditäht.

Põltsamaal tegutseva kergejõustikutreeneri Lea Vilmsi kinnitusel on igasugune toetus alati teretulnud, olgu siis tegemist kasvõi moraalse toetusega. Vilmsi hinnangul aitab selline noorte toetamine kindlasti noori sportlike tulemuste saavutamiseks ette valmistada, kuid talle teeb muret kergejõustikualade harrastamiseks vajalike tingimuste puudumine Põltsamaal. Lea Vilms unistab sellest, et Põltsamaal võiks olla vähemalt üks nelja rajaga saja meetri pikkune jooksurada. Treeneri sõnul mahuks täismõõtmetes staadion Põltsamaa Ühisgümnaasiumi pargi taha nii, et see paikneks paralleelselt Kannikese tänavaga.

Lepingud treeningrühmade loomiseks sõlmitakse Tartumaal 30. juunil Tartumaa Tervisespordikeskuses ja Viljandimaal 6. juulil Viljandi maavalitsuses.

Pilootprojekti õnnestumise korral laiendatakse noorte spordimeisterlikkuse treeningrühmade loomist ka teistes maakondades. 

Jõgevamaal saavad toetust

Kiiruisutamine – treener Väino Treiman

Maadlus – treener Arved Külanurm

Saalihoki – treener Marko Saksing

Kergejõustik – treener Piret Koll (pool kohta)

Kergejõustik – treener Lea Vilms (pool kohta)

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus