Noortelaagrite tegevus ja toetamine tuleks paremini korraldada

Riigikontroll hindas haridusministeeriumi tegevust noortelelaagritele tegevuslubade andmisel ning laagrite rahalisel toetamisel.

Auditi tulemusel tehti mitmeid ettepanekuid muuta lubade andmise korraldust. Samas juhib Riigikontroll tähelepanu, et paljudele laagritele pole mingeid sisulisi nõudeid ette nähtudki — muu hulgas on laagreid võimalik korraldada ilma nii ministeeriumi kui ka kohaliku omavalitsuse kooskõlastuseta.

Noortele korraldatakse nii noortelaagreid kui ka nn. projektlaagreid. Esimeste korraldamiseks on vajalik ministeeriumi tegevusluba. Sellised noortelaagrid võtavad vastu ligikaudu 2/3 laagrites käivaist noortest, seda peamiselt suvel. Ülejäänud kolmandik noortest osaleb paljudes nn projektlaagrites, mis on üldjuhul lühiajalised ja huvialalised ning toimuvad aastaringselt.

(VOOREMAA)

blog comments powered by Disqus