Noorkotkad ja kodutütred käisid tutvumas Jõgeva ettevõtetega

Noorte instruktorid Olga Jürma ja Aare Jaemaa rääkisid, et sügisese laagri eesmärgiks oli piirkonna vaatamisväärsustega tutvumine. Looduses on lastele, kellest noorimad alles kaheksa-aastased, korraldatud isegi 20 kilomeetri pikkusi matku. Jõgeval otsustati tutvuda erinevate asutuste ja ettevõtetega.

Jõgeva Maleva noorkotkaid ja Jõgeva Ringkonna kodutütreid tervitas malevapealik Janno Rosenberg, noored mälestasid leinaseisakuga Iraagis hukkunud Eesti rahuvalvajat. Pidulikul avamisel, nagu ka lõpetamisel, kantakse alati vormi.

Laagris oli esindatud 11 rühma

135 kotkanoort käisid tutvumas Jõgeva linnavalitsuse, Jõgeva Politseijaoskonna, Vooremaa toimetuse ja päästeteenistuse tööga. Esindatud oli üksteist rühma, Jõgevamaal tegutseb neid 18. Kokku on Jõgevamaal umbes seitsesada kotkanoort.

Lapsed panid ka lilled küüditatute mälestussamba juurde. Noorteinstruktor Olga Jürma sõnul said osalejad oma nahal tunda, kui teravad raudteeületusprobleemid Jõgeval tegelikult on.

Laagrites on alati tegeletud ka spordi, omaloomingu ja käsitööga. Nii sai osaleda mitmesugustel teatevõistlustel, mis olid seda põnevamad, et seal tegid kaasa ka juhendajad.

Pikaks võistluseks kujunes kabe, kus igast rühmast osales kaks poissi ja kaks tüdrukut. Peab ainult imetlema, et noored suutsid vaimu virge hoida ja hiliste õhtutundideni vastu pidada, viimased mängud peeti ära vahetult enne diskoõhtut.

Noored said õppida klaasvitraa?i, juhendaja Kalli Kadastiku sõnul ei tahtnud lapsed kuidagi laiali minna, mõni tegi valmis kolm-neli erinevat tööd.

Noorkotkastele ja kodutütardele oli antud ka kodune töö: omaloominguline esinemine teemal: ?Kui ma oleksin…?. Sellele teemale olid poisid- ja tüdrukud leidnud kõige erinevamaid lähenemisviise.

End kujutleti ette tüdruku asemel poisina, miljonäri naisena, populaarsemad ametid olid politseinik ja koolidirektori. Põneva etenduse andsid Jõgeva I rühma poisid, kes demonstreerisid teemakäsitluses “Kui ma oleksin maadlustreener…”, õpitud kehalisi oskusi: pea peal seismist, hundiratast ja muud.

Huvitavad paroodiad ja õpitu demonstratsioon

Kamari kotkanoored aga näitasid, kuidas nad ühel ajal väga erinevaid töid suudavad teha. Torma tüdrukud suutsid vaatajateni tuua pikema paroodiakava, poisid aga käsitlesid oma etteastes eelmisel õhtul tekkinud väikesi probleeme.

Kõik kotkanoored on nagu üks pere: etteasteid jälgisid nad suure huviga ja kaaslaste esinemist tervitati suure aplausiga.

Heaks näiteks oli ühe väikese poisi esinemine, kelle lugemisoskus suure erutusega pisut segi läks. Selle asemel, et lapse üle naerda, anti sõnadesse takerdunud poisile heatahtliku aplausiga märku, et ta on väga tubli, ja julgustati esinemist lõpetama.

Üllatusena tuli kotkanoortele breikarite esinemine, kelle õpitud trikid lastele sedavõrd lõbu pakkusid, et neid enam kuidagi lavalt ära ei tahetud lasta. Nii saadi nautida üsna pikka esinemist.

Tabivere rühma liige, kolmandas klassis õppiv Kersti Lemming ütles, et laagris saab teha igasuguseid põnevaid asju, eriti meeldisid tüdrukule mitmesugused mängud ja see, et leiab palju uusi sõpru. Jõgeva poiss Markus Hoovi ütles, et kõige tähtsam on see, et saab palju uusi sõpru ja kohtuda nendega, keda eriti tihti ei näe. Väga meeldis noormehele ka omaloomingukava.

Päästeteenistuses oli samuti väga huvitav ja targemaks sai ka: nüüd teab Markus täpselt, milline suitsuandur välja näeb. Vooremaa toimetuses meeldis talle aga see, et ta nägi, kuidas ajalehte küljendatakse.

Kotkanoorte vanuse ülempiiriks on 17 aastat ning Jürma sõnul ongi noored selle vanuse täis saades veidi kurvad ja hirmul: järgmisel aastal ei saagi enam osaleda.

Tegelikult see päris nii ei ole: juba 18-aastaselt saavad nad hakata tegutsema rühmajuhtidena. Nii on süsteemist välja kasvanud palju noori, kes tegelevad lastega edasi.

Rühmajuhid kuuluvad Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Sõprade Seltsi. Olga Jürma kiitis 76-aastast rühmajuhti Helma Kaevalit, kes koos lastega pikemal matkalgi käinud.

Samuti on väga tublid nii mõnedki 17-aastased noored, kes praegu veel kotkanoortena suudavad juba oma rühma eest osa vastutust enda kanda võtta.

Kotkanoored on noored nagu kõik teisedki, kuid nende tegevust iseloomustab isamaalisus, mis on välja kasvanud skautlusest. Kui skaudid on globaalne liikumine, siis noorkotkad ja kodutütred tegutsevad ainult Eestis. Laagrites on tähtis distsipliin, suurematele pahandustele järgneb ka karistus.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus