Noored õpetajad hakkavad saama lähtetoetust

“Lähtetoetuse maksmise eemärk on meelitada värskelt koolitatud õpetajaid tööle koolidesse, mis asuvad väljaspool Tallinna ja Tartut,? teatas haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonibüroo konsultant Aire Koik. “Kuna kvalifitseeritud õpetajate puudus valitseb eelkõige maapiirkondades ja väikelinnades, on võrdsete haridusvõimaluste huvides oluline niisuguste täiendavate motivatsioonimehhanismide loomine,? lisas ta.

Lähtetoetust makstakse õpetajale, kes vastab eelnõus sätestatud tingimustele, kolme esimese tööaasta jooksul:  esimesel aastal 100 000 krooni, teisel aastal 50 000 krooni ning kolmandal aastal 50 000 krooni.

Eelnõu kohaselt on lähtetoetus mõeldud õpetajale, kes on lõpetanud kõrghariduse tasemel toimunud õpetajakoolituse; asub kõrgkooli lõpetamisega samal aastal vähemalt 0,75 koormusega tööle üldhariduskooli või kutseõppeasutusse; ei ole varem õpetajana töötanud; vastab ametikohale esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele ning valdab eesti keelt kõrgtasemel.

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel vastab lähtetoetuse saamise tingimustele 2008. aastal umbes 110 õpetajat.

Liis Rohtmets

blog comments powered by Disqus