Noored mehed laulsid võistu

Eestlased on ikka uhked olnud oma meestelaulutraditsiooni üle. Et meil laulvaid mehi ka tulevikus jätkuks, on Eesti Meestelaulu Seltsi eestvõttel juba aastaid üleriigilist poiste-solistide võistulaulmist korraldatud. Tänavuse, järjekorras kümnenda, võistulaulmise Jõgevamaa eelvoor peeti nädal tagasi Palamuse rahvamajas.


Võistulaulmisel osales 21 noormeest. Žürii (sellesse kuulusid dirigent-mentor Lydia Rahula, Pille Siht Tartu musaklubist ja Jõgeva kammerkoori dirigent Margus Kask) ülesandeks oli valida nende hulgast välja Lõuna-Eesti vahevooru pääsejad. Kõige keerulisem oli ilmselt otsuseid teha 10-11aastaste vanuserühmas, kus oli kõige rohkem osalejaid (kuus) ja tasegi ühtlaselt hea. Ühtekokku sai vahevoorus osalemise võimaluse kümme eri vanuses lauljat, kuut lauljat ja kolme juhendajat tunnustati aga eripreemiaga.

Üks juhendajapreemia saanutest oli Põltsamaa gümnaasiumi muusikaõpetaja Meeli Nõmme. Tema puhul tõsteti esile oskust etteasted läbi mõelda ning solistidele sobivad palad ja helistikud valida.

Küsimusele, kas poisse on keeruline solistina esinemisest huvituma panna, vastas Meeli Nõmme eitavalt.

“Minul on solistieeldustega poisse muidugi lihtsam leida kui mõnel teisel juhendajal, sest ma juhatan ka poistekoori,” ütles Meeli Nõmme.

Siiralt ja hingega

Tema sõnul on tüdrukud solistina laulmisest tavaliselt rohkem huvitatud, aga kui poiss lavale saada, on ta seal tavaliselt väga siiras ja hingega asja juures. Et poistele eraldi võistulaulmist korraldatakse, on Meeli Nõmme arvates väga tore. ETV “Laulukarussellis” kipuvad tüdrukud tihti paremad kohad ära napsama, sest nad laulavad puhtamalt ja liiguvad julgemalt. Spetsiaalselt neile korraldatud konkursil saavad aga ka poisid enesekindlust juurde.

“Mulle väga meeldib, et Eesti Meestelaulu Selts üksnes ei räägi sellest, et meeslauljaile on vaja järelkasvu kasvatada, vaid teeb selle heaks ka midagi reaalset ära,” sõnas Meeli Nõmme.

Poiste võistulaulmise tänavuse maakonnavooru kohta ütles ta, et oli kuulda ilusaid selgeid hääli ja üldlevinud klaveri kõrval ka teisi saatepille, nagu akordion, kitarr jne.

Žüriile jättis hea mulje ka laulude valik. Oskar Kevvätile Palamuse laulustuudiost tõi lauluvalik koguni eripreemia. Tema esituses kõlas Juhan Trumpi “Öko-lauluke”, millele on vaimuka teksti kirjutanud Rauno Schults. Kõige toredam oli asja juures see, et Oskar sai ise väga hästi aru, millest esitatav laul jutustab.

“Arutasime, jah, laulu teksti enne põhjalikult läbi,” ütles Oskari juhendaja Helen Kirsi.

Heleni meelest on poiste võistulaulmine vahva selles mõttes, et seal valitseb kamraadlik vaim. Tüdrukud kipuvad natuke rohkem rivaalitsema. Pala kooli muusikaõpetaja Katrin Puusepp (temagi sai ühe juhendajapreemiatest) lisas, et poistele on ka lihtsam repertuaari valida: nad ei hädalda, et see ega teine laul pole piisavalt hea.

Üle ootuste

Žüriiliige Lydia Rahula, keda teatakse eelkõige Tallinna poistekoori dirigendina, tõdes, et poiste võistulaulmise Jõgevamaa eelvoorus osalenute tase oli üle ootuste hea.

“Eesti keele hääldusele võiksid lauljad ja nende juhendajad siiski rohkem tähelepanu pöörata,” ütles Rahula. “Paraku ei oska poisid alati ka nn pearegistrit kasutada. Kui nad kõrget nooti loomuliku musikaalsusega kätte ei saa, võtavad nad selle forsseeritult, aga nii läheb see kimedaks või kärisevaks. Kui probleemile muud lahendust ei leita, tuleks laul lihtsalt välja vahetada.”

“Muljed on väga positiivsed,” kiitis teine žüriiliige Pille Siht. “Esitused olid läbimõeldud, helistikud hästi paika pandud. Oli näha, et poisid nautisid seda, mida laval tegid. Vanima vanuserühma ainus osaleja Carl Zoo on aga minu meelest juba peaaegu valmis solist. Kui tema kontsert välja kuulutataks, siis mina küll läheksin.”

Kolmas žüriiliige Margus Kask kinnitas, et kõik juhendajad on tänuväärt tööd teinud ja laulmist tasub jätkata ka neil, kes seekord maakonnavoorust edasi ei pääsenud.

Poiste-solistide võistulaulmise Lõuna-Eesti vahevoor saab teoks 26. märtsil Tartus Heino Elleri nimelises muusikakoolis. Meie kümnel lauljal tuleb seal rinda pista Ida-Virumaa, Põlvamaa, Tartu ja Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa parematega. Vahevoorust pääseb lõppvooru kaks esindajat igast vanuserühmast. Hoiame siis meie poistele 26. märtsil pöialt!

POISTE-SOLISTIDE VÕISTULAULMISE MAAKONNAVOORUST PÄÄSESID LÕUNA-EESTI VAHEVOORU

kuni 5 a ‒ Jaan Mäemurd (juh Eha Niglas);

6-7 a ‒ Kaur Suni (juh Tiia Kaeramaa);

7-9 a ‒ Kusti Tõnts ja Lauri Vilde (juh Meeli Nõmme);

10-11 a ‒ Pent Matti Mets (juh Meeli Nõmme) ja Indrek Virks (juh Mare Talve ja Aivar Mihkelson);

12 ja vanemad kuni häälemurdeni ‒ Imre Nõmm (juh Katrin Puusepp) ja Laur Mägi (juh Karmo Toome);

kuni 16 a häälemurde läbiteinud ‒ Ove Üllar Viesemann (juh Katrin Puusepp)

17-20 a ‒ Carl Zoo (juh Karmo Toome).

Eripreemiad:

Kristofer Viru (juh Tuuli Jukk) ‒ hea tekstihäälduse eest;

Oskar Kull (juh Mare Talve) ‒ isamaalisuse ja väljapeetud esituse eest;

Jaan Kesa (juh Meeli Nõmme) ‒ loomuliku ja vaba esituse eest;

Jan Raudsepp (juh Helen Kirsi) ‒ ilusa ja selge hääle eest;

Oskar Kevvät (juh Helen Kirsi) ‒ hea lauluvaliku eest;

Aron Rohtla juh Urve Minajev) ‒ hea hääleregistrite valitsemise eest.

Juhendajapreemia ‒ Meeli Nõmme, Katrin Puusepp ja Karmo Toome

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus