Noored kultuurist sõltumata ? põltsamaalsed Palestiinasse

Mida kujutab endast noortevahetus Palestiinaga?

Tegemist on jätkuprojektiga Palestiinas, kus kaheksa riigi  ?Maroko, Iisraeli, Türgi, Palestiina, Eesti, Malta, Itaalia ja Bulgaaria ? esindused viivad läbi rahvusvahelise noorsoovahetuse. Rahastab Euroopa Noored programm. Teemaks tolerants ja sallivus teiste kultuuride suhtes. Tegutsevad mitmed töögrupid, toimuvad väljasõidud, esitlused, kultuuriga tutvumised jms.

Millal see teoks saab?
9-18. aprillini käesoleval aastal.

Kes sinna sõidavad? Palju neid on? Kui vanad nad on?
Igast riigist saab osaleda kolm noort ja liider. Kokku kohtuvad 32 osalejat kaheksast riigist. Kõik on täisealised, kes vastutavad oma tegude eest ise. Silmas peetakse seda, et  noor inimene võtab ise vastu otsuse vastavale maale minemise ja programmis osalemise kohta.

Millal tulevad palestiinlased Eestisse?
Sama organisatsioon käis juba Eestis, kui NÜ Juventus korraldas noorsoovahetuse Põltsamaal aprillis 2006.


Kust tuli idee ja võimalus korraldada tänavune projekt?
Tegemist on jätkuprojektiga 2005. aastal Euroopa Noored ja Salto programmi koostöös toimunud kohtumisele Melillas (Hispaanias). Seal kohtusid mitmete riikide noorsootöötajad. Kohapeal sai otsustatud, et mina kui NÜ Juventus juhatuse esimees võtan vastutuse korraldada esmane projekt Eestis. See leidis aset aprillis 2006. Tegemist oli Eesti, Palestiina, Liibanoni ja Malta vahelise noorsoovahetusega. Nüüd korraldab projekti Palestiina esindaja Rasha Fityan, kes oli liidriks ka Eestis toimunud projekti raames.


Kas 2006. aasta projektiga ?sattus vahetusse? sama palju noori?
Tolles projektis osales kaheksa noort igalt maalt. Sellel korral on kaasatud rohkem riike ja organisatsioone ning seetõttu saab  igalt maalt osaleda vähem noori.

Miks taoline projekt üldse valiti? Mida see annab?
NÜ Juventus on rahvusvahelisi projekte teinud juba aastast 1999. See on üks meie võimalus aidata noortel mõista teiste maade kultuuri, traditsioone, käitumisnorme, eetikat. Iga projekt annab noorele võimaluse tunda end iseseisvana, keelte õppimise vajalikkust, tolerantsi mujal elavate inimeste suhtes. Tihti on reisimine ka üheks motivatsiooniks, miks tahetakse aktiivselt osaleda  kohalikus noorsootöös, sest siis on tegutsejail endil võimalus tulevikus teisi riike külastada.
Be the change you wish to see in the world! (Ole see muutus, mida sa soovid näha maailmas).

On see erilisem kui eelnenud noortevahetused?

NÜ Juventus on teinud koostööd mitmete organisatsioonidega ning korraldanud ligi 50 rahvusvahelist projekti, neist seitse on toimunud Eestis ja ülejäänud mujal Euroopas. See projekt on aga esimene, mis viib avastama uusi tasandeid ehk siis koostöö laieneb Euroopast kaugemale.


Kumb on olulisem, kas sündmus või toimumiskoht?
Kindlasti on oluline nii koht kui ka sündmus ise. Kui oleme tavapäraselt harjunud Euroopa riikide kultuuri ja traditsioonidega, siis Palestiinas saab noorsoovahetus ja selle sisu hoopis teise tähenduse.

Kas te ei karda minna Palestiinasse, kui sealne olukord on ülikeeruline ning aeg-ajalt toimuvad raketirünnakud?
Kindlasti on tegemist teatud mõttes riskiriigiga. Kõik osalejad saavad vastava koolituse ja info, milline on olukord seal praegu. Nad saavad seega ise otsustada, kas soovivad sõita   või ei.

Samas on see nii noortele kui ka noorteühingule harukordne võimalus koostööst osa saada. Ilmselt ei tule sellist võimalust Eesti organisatsioonidele iga päev. Kahtlemata on NÜ Juventus selleks ka ise palju tööd teinud ja vaeva näinud. Samas on tagatud turvalisus selles mõttes, et eelmine koostöö sama organisatsiooniga kujunes meeldivaks ja esmane kokkupuude uue kultuuri ja religiooniga on saadud juba varem.

Kunagi ei tea ette, milline on sealne olukord aprillis ja seetõttu otsustatakse osalemine vahetult enne sõitu. Samas tuleb veel taotleda viisa ja on muidki asjaajamisi. Järelikult on enne projekti teostumist palju tegemist.

BERIT-BÄRBEL REBANE

blog comments powered by Disqus