Neanurme asulale määrati vee-ettevõtja

Käesoleva aasta märtsikuus anti Neanurme asula veevärk üle Põltsamaa Vallavara OÜ-le, kuid Põltsamaa valla poolt polnud Neanurme asulale määratud veeettevõtjat. Põltsamaa vallavalitsuse maanõuniku Ain Valu sõnul sai Põltsamaa vald Neanurme asula veevärgi enda omandisse peremehetu vara hõivamise kaudu. Nii on Põltsamaa vald seotud praegu Neanurme asulas tehtavate veevärgi rekonstrueerimistöödega. Ain Valu tegi Põltsamaa vallavolikogule ettepaneku määrata Põltsamaa vallavara Neanurme asulas vee-ettevõtjaks. Põltsamaa vallavolikogu toetas maanõuniku ettepanekut ja otsustas määrata Põltsamaa Vallavara OÜ Neanurme asulas vee-ettevõtjaks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus