Muutuvad õhusaaste normid

Direktiivi eelnõu käsitleb välisõhu saastatuse taseme piirnorme ja välisõhu kvaliteedi seiret selliste peamiste saasteainete osas nagu vääveldioksiid, lämmastikoksiidid, tahked osakesed, plii, benseen jm. Eelnõu uus eesmärk on vähendada inimeste terviseriske (allergia, astma) ning karmistada kontrolli inimeste kokkupuute üle välisõhus leiduvate tervisele kahjulike peente osakestega (PM10 ja PM2,5). Eelnõus nähakse ette PM2,5-osakeste sisalduse vähendamine välisõhus. “Eesti toetab direktiivi põhieesmärki, milleks on tagada EL kodanikele puhtam elukeskkond, vähendades peente tahkete osakeste ja nende lähteainete esinemist välisõhus ning pikendades seega inimeste keskmist eluiga. Samuti tunnistab Eesti, et peened osakesed on ohtlikud inimese tervisele ja kontroll nende üle on väga tähtis,” märkis keskkonnaminister Villu Reiljan. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus