Muutus toetuse maksmise kord

25. augustil jõustus põllumajandusministri määrus, millega muudetakse kiviaedade rajamise, taastamise või hooldamise eest toetuse maksmise korda.
Põllumajandusministeeriumi poolt välja töötatud Eesti maaelu arengukava 2004-2006 raames võisid taotlejad esitada kiviaedade rajamise, taastamise või hooldamise eest taotluse 2005. aasta septembris.
Tegemist on 5-aastase kohustusega, mille puhul peavad kiviaiad, mille kohta toetust taotleti, olema selle aasta 1. septembriks korda tehtud ning ülejäänud aastatel peab neid nõuetekohaselt hooldama. Varasema skeemi kohaselt maksti toetus välja võrdsete osadena viienda kohustuseaasta lõpuks.
Selleks, et lähendada praeguse maaelu arengukava ja uue 2007-2013 programmi raames rakenduvat kiviaedade toetamise skeemi, makstakse kogu toetus 2005. aastal taotletud kiviaedade kohta taotlejale välja 2007. aasta alguses.
Lisaks ei nõuta enam kohustuse võtmisele järgneval neljal kohustuseaastal taotlejalt lisadokumentide esitamist, vaid piirdutakse taotlemise esimesel aastal esitatud dokumentidega. Kontroll nõuetekohase hooldamise osas jätkub aga kogu ülejäänud nelja aasta jooksul ning hooldamata kiviaedade eest nõutakse toetus tagasi.
Selle aasta sügisel kiviaedade rajamise, taastamise või hooldamise eest taotlusi vastu ei võeta. Samas rakendub skeem 2007. aastal uue maaelu arengukava 2007-2013 raames.
Teise olulisema muudatusena sätestati, et sellel aastal esitatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse ning ebasoodsamate piirkondade toetuse taotluste määramise otsused tehakse 2007. aasta 25. jaanuariks. Ka järgnevatel aastatel tehakse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsused taotlemisele järgneva aasta 25. jaanuariks.

Eike Lepmets
Põllumajandusministeerium

blog comments powered by Disqus