Muusikanädalal igaühele oma pill

Üheks kogu kooliperet haaravaks ürituseks sai oma pilli valmistamine. Suuremad koolilapsed meisterdasid tuulekelli, väiksematel tuli valmis teha marakaad ehk rütmipillid. Muidugi ei olnud see lihtsalt niisama nokitsemine, vaid igaüks püüdis oma pilli võimalikult kenamini ja leidlikumalt teha. Parimad ja huvitavamad selgitas välja ˛ürii.

Et muusikanädala lõppu jäid lihavõttepühad, oli välja kuulutatud ka pühadekompositsioonide valmistamine. Neljapäevaks toodigi kooli hulgaliselt kodus valmis tehtud, peamiselt värvilistest pühademunadest koosnevaid kompositsioone, üks ilusam kui teine. Nendest pandi välja ka näitus. Koolis läks aga ühiseks munavärvimiseks, mille tulemusena kujundati lõpuks laste värvitud toredatest toki otsa pandud plastmassmunadest ühine suur «munamägi».

Kõige selle taustal alustati kooli solistide konkursiga, mis ühtlasi oli ka seekordse muusikanädala pidulikuks lõpetuseks. Sissejuhatuseks esinesid eelkooliealised ja kooli juures koos käiva mudilasringi liikmed. Sellele järgnevat solistide konkurssi alustasid koolipere nooremad ehk I – IV klassi lauljad, seejärel oli kord V – VI klassi käes. Zürii, kelle seas oli ka kooli endine muusikaõpetaja Tiina Libe, tunnistas väiksemate klasside parimaks solistiks Keidy-Anet Lavrikovi. Vanematest sai parima solisti tiitli Marianne Sats VI klassist.

Värvitud munad kooli ühisest munamäest ning lihavõttekompositsioonid võttis aga igaüks koolimajast lahkudes oma kodu kaunistamiseks kaasa.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus