Muusika kojulaenutamine raamatukogudest muutub lihtsamaks

Riigikogu võttis vastu seaduse, mille eesmärk on muuta auviste laenutamine inimestele mugavamaks ja dünaamilisemaks nii, et rahuldatud oleks autorite, tootjate ja ka raamatukogude huvid ning õigused oleksid tagatud.

Pikad ja vahepeal isegi lootusetuna tundunud diskussioonid jõudsid kompromissini. Fonogrammitootjate ja raamatukoguhoidjate vahel oli peamiseks vaidluspunktiks nn laenutusembargo perioodi pikkus. Alustasime ühest aastast ja jäime pidama nelja kuu peal. Meie eesmärk oli leida võimalikult suur ühisosa autorite, tootjate ja raamatukogude vahel. Tulemus sai päris hea.

Senini kehtiv regulatsioon sätestas raamatukogudele nõude küsida laenutamiseks luba heliteose esitajatelt ja fonogrammitootjalt, samuti kehtis see videosalvestiste puhul. Antud seadusemuudatuse kohaselt võib aga helikandjaid õiguste omajalt luba küsimata koju laenutada nelja kuu möödumisel alates turule tulekust. Samuti võivad igal ajal ning luba küsimata audiovisuaal- ja heliteoseid koju laenutada raamatukogud, mis teenindavad audiovisuaalse või helikunsti õppesuunal tegutsevat õppeasutust.

Me peame oma kultuuri järjepidevuse ja kultuurisaavutuste kaitse eest seismisel ajaga kaasas käima. Nüüd sai tehtud vaid üks oluline samm sellel teel.

LAURI LUIK,

Riigikogu kultuurikomisjoni liige, Reformierakond

blog comments powered by Disqus