Mustvees jätkab sügisel Peipsi gümnaasium

Mustvees jätkab sügisel vene gümnaasiumi asemel Peipsi gümnaasium, kus avatakse nii eesti- kui venekeelse õppega 10. klass.


Mustvee linnavolikogu on otsustanud, et eestikeelse õppega Mustvee gümnaasiumist saab järgmisel õppeaastal ehk tänavu sügisel põhikool, põhjuseks õpilaste nappus.

Tänavu lõpetab Mustvee gümnaasiumi seitse õpilast, järgmisel kevadel viimane lend, kolm õpilast. 10. klassi mullu sügisel koolis ei avatudki.

Mustvee gümnaasiumi direktori kohusetäitja Raivo Vadi nentis, et kümne õpilasega gümnaasiumi ei pea. 

Peipsi gümnaasiumis avatakse eestikeelse õppega klass

Mustvee vene gümnaasiumis õpib praegu keskkooliosas kokku 27 õpilast, sügisel peaks neid olema umbes 50. Peipsi gümnaasiumi direktori Jaan Rahuküla  sõnul on tema poole pöördunud eesti õppekeelega kooli lapsevanemad sooviga, et  sügisel võiks gümnaasiumiossa võtta ka lapsed, kes lõpetavad tänavu kevadel 9. klassi. Nii avataksegi Peipsi gümnaasiumis sügisel eestikeelse õppega 10. klass ja 40protsendilise venekeelse õppega 10. klass.

Kool loodab, et õpilasi tuleb lisaks veel ka Tormast, Lohusuust, Kallastelt ja kaugemaltki. Koolis peeti tänavu märtsi algul lahtiste uste päev, kuhu kutsuti õpilasi eelnimetatud paikadest. Lisaks on koolijuht käinud ka paljudes koolides õpilastele Mustvees pakutavaid võimalusi tutvustamas.

Rahuküla on kindel, et eestikeelse õppega 10. klassi tuleb kindlasti õpilasi. Kui palju täpselt, ei osanud ta veel öelda, kuid isegi kolme-nelja õpilasega avatakse eestikeelne 10. klass. Venekeelse õppega 10. klassi aga on loota 12-14 õpilast.

“Avame gümnaasiumiosas kindlasti neli klassi, neist kolm vene õppekeelega ja üks eesti õppekeelega,” märkis Rahuküla.

Kallastel lõpetab tänavu gümnaasium töö. Sealt ja käis Mustveesse õpilasbuss ja buss hakkab tänavu sügisest käima ka Lohusuust. Koolijuht loodab, et õpilasi tuleb  nendest asulatest ka teistesse klassidesse. 

Õpetavad juba mõnda aega mõlemas koolis

Aastaid on Mustvee vene gümnaasium ja Mustvee gümnaasium koostööd teinud ning teatud õppeaineid on õpetanud samad õpetajad, näiteks geograafia, ühiskonnaõpetus, muusikaõpetus, kehaline kasvatus. Ka lõppeval õppeaastal töötasid Mustvee gümnaasiumi õpetajad vene gümnaasiumis. Uuel õppeaastal peaks õpetajate arv, kes mõlemas koolis seoses eestikeelse gümnaasiumiastme avamisega rakendust leiavad, suurenema. Läbirääkimisi on koolijuht pidanud juba mõnda aega. Näiteks hakkavad inglise keele tunnid mõlemas kümnendas klassis toimuma koos. “Oleme koos õppealajuhatajaga vaadanud, milliseid õppeaineid veel koos saaks õpetada,” lisas Rahuküla.

Koolihooneid on palju, kõikides on töötingimused nigelavõitu nii lastele kui ka õpetajatele. Kõige mõistlikum oleks koolile ehitada uus hoone, on osa lapsevanemaid Mustvees veendunud. Segane on aga rahastamine. Gümnaasiumide ossa raha ei saa, sest haridusministeerium ei võimalda nendel omavalitsustel, kelle territooriumile jääb gümnaasiumiaste, kandideerida riiklikele investeeringutele. Mustvee volikogu otsustas, et septembrist 2015 avatakse linnas Peipsi gümnaasium. Seega ei saa Mustvee kuni aastani 2018  riiklikele investeeringutele pretendeerida.

Mustvee linnal pole aga uue koolimaja ehitamiseks raha, sest omavalitsuse laenupiir on sisuliselt käes.

Gümnaasiumiõpilaste arv Mustvee gümnaasiumides

*Tänavu lõpetab Mustvee gümnaasiumi seitse õpilast

*Järgmisel kevadel lõpetab viimane lend, kus on kolm õpilast.

*Mustvee vene gümnaasiumis õpib praegu keskkooliosas kokku 27 õpilast, neist 10. klassis 11 ja 11. klassis seitse

*Kooli lõpetab üheksa õpilast.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus