Mustvee vallavolikogu võttis vallavanem Jüri Morozovi maha

Läinud aasta viimasel Mustvee vallavolikogu istungil käivitus Mustvee vallavanemale Jüri Morozovile umbusalduse avaldamine. Avalduse andsid toona sisse seitse volikogu liiget.


Kui läinud suvel esmakordselt sisse antud umbusaldusavaldus pelgalt kuu aega hiljem tagasi võeti, siis seekord jäid umbusaldajad endale kindlaks.

Mustvee vallavolikogu istungile oli kogunenud erakordselt palju rahvast, nii vallavalitsuse kui ka teenuskeskuse töötajaid. „Tavaliselt nii palju rahvast saalis ei ole, ilmselt on sündmus seda väärt,” nentis vallavanem Jüri Morozov oma kõne algul volikogule.

Volikogu liige Marianne Kivimurd-Tarelkina luges ette läinud aasta lõpul koostatud umbusaldusavalduse, milles heideti vallavanem Jüri Morozovile ette seda, et Mustvee vald ei vii ellu piirkonnale olulisi projekte, näiteks Tammispää-Kalmaküla kergliiklusteed ega rahvusvahelisi projekte, mis oleks piirkonnale olulised. „Samuti leiame, et vallavanem ei suuda lahendada probleeme, mis on tekkinud Mustvee valla hariduselus, ta ei ole suutnud korraldada teenuskeskuste tööd ja juhtimist ega analüüsinud soojamajanduse valdkonda,” märkis Kivimurd-Tarelkina.

Koalitsioon enam ei toimi

Jüri Morozov märkis oma sõnavõtus umbusalduse avaldajatele, et Tammispää-Kalmaküla kergtee ehitamise projekt ei olnud ühinemislepingus investeeringuobjektina kirjas ja endine Lohusuu vallavanem Tarmo Tomson ei teinud volikogule ettepanekut objekt investeeringute kavva lisada. „Est-Rus piiriülese koostööprojektidest üks ei saanud rahastust ja teise projekti, Avinurme vabatahtliku päästeüksuse ehitamise ettevalmistamisel selgus, et projekti maksumus on liiga suur, et seda valmis ehitada Est-Rus projekti toel ning seetõttu pidime loobuma projekti esitamisest. Me oleme Avinurme vabatahtlike päästjatega kordi ja kordi koos istunud ja vaatamata kõigile on kava olemas, kuidas projekt saab hiljemalt aastal 2020 ellu viidud,“ märkis Morozov.

Etteheidete kohta haridusasutuste töös märkis Morozov, et probleemid tekkisid haridusvaldkonnas pika perioodi keskel, kus keskseks oli Mustvee endise linnavolikogu otsustamatus luua Mustveesse riigikool. „Tingimuseks oli kahe kooli ühinemine üheks haridusasutuseks,” selgitas Morozov.

„Võin ainult öelda, et vallavalitsus menetleb igal kuul üle 100 erineva päevakorrapunkti ja tehakse otsuseid. Ametnikud teevad tööd ja üldine töökorraldus on ladus. Jooksvaid probleeme sotsiaalvaldkonnas, finantsjuhtimises, hariduses või majandusvaldkonnas lahendame osapooltega koostöös, jätmata kedagi kõrvale,” lõpetas Morozov oma sõnavõtu.

Hääletusel otsustas 13 volikogu liiget toetada umbusaldust Jüri Morozovile, umbusalduse vastu oli kuus ja erapooletuid kaks.

Vooremaale antud intervjuus tõdes Morozov, et tulemus ei olnud ootuspärane. „Kui volikogu esimees, kes on koalitsiooni eestvedaja liitub umbusaldusavaldajatega, siis see tähendab, et koalitsiooni ei ole. Samas läheb protsess edasi ja koalitsioon valib asendaja. Põhjused, miks see nii on, on teada, sest volikogu esimees ei ole kannatanud kriitikat, mis vallavalitsuse laua tagant on tulnud. Need samad majandusreformid, mida on süsteemselt pidurdatud ja alati on leitud põhjused, miks neid analüüsida. Tegelikult on analüüsid olemas,” selgitas Morozov, leides, et tegemist on otsitud põhjustega. „Täna otsitakse vallavanemale asendajat, ka see lepiti viimasel hetkel kokku,” ütles endine vallavanem.

Asendajaks valiti Enn Kurg

Seda, kas vallavanema asendajaks valitud Enn Kurge ootab sama saatus, Morozov kindlalt öelda ei osanud. „Nagu ma kõnes ütlesin, on olukord jätkuvalt keeruline, mitte ainult Mustvee vallas, vaid ka teistes omavalitsustes. See eeldab ühtset tegevust. Ei saa olla nii, et kogu aeg käib volikogus kemplemine. Kui ei suudeta otsustada, et teeme asju koos ja võtame eesmärgiks valla arengu, siis on üsna pea sarnane olukord,” tõdes Morozov.

„Olen nüüd vaba mees ja jätkan aktiivselt riigikogu kampaaniaga. Saan sellega rohkem tegeleda, tean, et inimesed ootavad selgeid sõnumeid ja konkreetseid tegevusi,” ütles endine vallavanem.

Vallavanema asendajaks määrati 17 poolthäälega Enn Kurg, üks saadik oli vastu ning kolm jäid erapooletuks.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus